G4A

 


Literatura

ZADÁNÍ PROJEKTU KE SVĚTOVÉMU (a českému) DRAMATU

1. poloviny 20.století:

SKUPINY: 1. Osvobozené divadlo (Voskovec, Werich) – Míša, Nicol, Veronika J., Jáchym, David

   1. Epické divadlo (Bertolt Brecht) – Terka, Robin, Vláďa, Martin
   2. G. B. Shaw (popř. další irští dramatikové) – Jana, Kamila, Aneta Kr., Veronika G.
   3. E. O´Neill – americké drama (popř. další jako T. Williams) – Any, Kryštof, Natálka, Bára
   4. Absurdní divadlo – Edita, Olha, Aneta Kl., Adam

Moje představa rozdělení práce (můžete mít samozřejmě představu odlišnou):

a) obecné principy daného divadelního typu/charakteristika dramatikova díla;

b) autoři patřící k dramatické linii/biografie autora;

c) návštěva jednoho představení (nejlépe všichni členové skupiny, pokud bude nějaká hra na repertoáru pražských divadel) – recenze, popř. zmapování toho, jak je tento autor/typ divadla u nás uváděn; každopádně se všichni členové skupiny seznámí minimálně s jedním dílem autora/divadelního typu (1. např. Těžká Barbora, 2. Matka Kuráž a její děti, 3. např. Pygmalion, 4. Cesta dlouhým dnem do noci, 5. např. E. Ionesco – Židle/S. Beckett – Čekání na Godota aj.) – konkrétní charakteristika dramatu;

d) sehnat nahrávku inscenace (i televizní) – pustit ukázku;

e) zajímavé zpracování úkolů pro spolužáky a informačně nabitý souhrn;

f) v dnešní době možná pasé, ale třeba byste mohli navštívit Divadelní ústav, Ústřední knihovnu, zkrátka sbírat materiál, seznámit se s texty divadelních her jak v překladu, tak v originále – humornou formou o této anabázi pojednat (např. napsat fejeton).

Prezentace proběhne ihned po uzavření tematického okruhu česká meziválečná próza.

 

Prosím všechny studenty, aby si koupili Čítanku 4 k Literatuře – přehledu učiva z edice Maturita, autorka: D. Mašková, na začátku šk. roku však budeme ještě pracovat s Čítankou 3.

Samozřejmě si můžete pořídit i učebnici, pokud se vám z ní dobře učí. Pokud preferujete studium z výpisků a vyvozování z textů, nebudete učebnici potřebovat.

DOPORUČENÁ ČETBA PRO G4A (orientačně, časové rozvržení se může měnit):

ZÁŘÍ – česká próza 1. pol. 20. st.: Hašek, Vančura, Olbracht, K./J.Čapek, Deml, Durych… Co říkáte tomu, kdybyste si všichni přečetli Bílou nemoc od Karla čapka – můžeme se o ní potom zase pobavit formou skupinové práce…

ŘÍJEN – J. Heller – Hlava XXII, W. Styron – Sofiina volba

PROSINEC – A. Ginsberg – Kvílení, J. Kerouac – Na cestě, A. Camus – Cizinec, U. Eco – Jméno růže, K. Amis – Šťastný Jim, K. Kesey – Vyhoďme ho z kola ven, J. D. Salinger – Kdo chytá v žitě, J. R. R. Tolkien – Pán prstenů

LEDEN – E. Ionesco – Plešatá zpěvačka, E. Albee – Kdo se bojí Virginie Woolfové?, T. Williams – Kočka na rozpálené plechové střeše, F. Dürrenmatt – Návštěva staré dámy, V. Havel – Audience, Asanace

ÚNOR – G. Orwell – 1984, A. Solženicyn – Jeden den Ivana Děnisoviče, F. Hrubín – Romance pro křídlovku, J. Kainar – Nové mýty, V. Hrabě – Blues pro bláznivou holku

BŘEZEN – J. Škvorecký – Zbabělci, A. Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, O. Pavel – Smrt krásných srnců, M. Kundera – Směšné lásky, Žert, B. Hrabal – Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále

DUBEN – M. Viewegh – Báječná léta pod psa, K. Legátová – Želary, P. Šabach – Občanský průkaz

Všechny autory najdete ve školním seznamu literatury k MZ. Můžete si ale po domluvě samozřejmě přečíst i cokoli jiného z tohoto období – literatura se neomezuje pouze na školní seznamy:)

Stejně jako loni si prosím pořizujte z přečtených knih zápisky. Pokud byste měli zájem, můžu je zkontrolovat. Nicméně požadovaná díla budou vždy součástí písemného zkoušení.

AUTOR A NÁZEV KNIHY

JMÉNO STUDENTA

D. Alighieri – Božská komedie

W. Shakespeare – Hamlet

 Robin – hotovo

Moliére – Lakomec

 Jana – hotovo

K. H. Mácha – Máj

 Adam – hotovo

K. J. Erben – Kytice

 Veronika J. – hotovo

B. Němcová – Babička

 Martin – hotovo

A.+V. Mrštíkové – Maryša

 Any – hotovo

P. Bezruč – Slezské písně

F. Kafka – Proměna

Nikol – hotovo

J. Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 Míša – 23.10.

E. M. Remarque – Na západní frontě klid

 Vláďa – 30.10.

K. Čapek – R.U.R.

 Veronika G. – 23.10.

V. Vančura – Rozmarné léto

A. de Saint Exupéry – Malý princ

G. Orwell – Farma zvířat

E. Hemingway – Stařec a moře

W. S. Burroughs – Nahý oběd

V. Nabokov – Lolita

B. Hrabal – Obsluhoval jsem anglického krále

B. Hrabal – Ostře sledované vlaky

M. Kundera – Směšné lásky

M. Kundera – Žert

M. Viewegh – Výchova dívek v Čechách

I. Dousková – Hrdý Budžes

V. Havel – Odcházení

 

 

Mluvnice a sloh

Prosím studenty, aby si do dvojic pořídili Český jazyk pro 4. ročník gymnázií, autor: Jiří Kostečka, vydává SPN.

 


Hodnocení v hodinách ČJ

plusy: drobné práce jako např. čtyřverší, krátké vypravování, dobrovolný úkol nebo sehraná scénka jsou hodnoceny +; za 4 + získávají studenti jedničku s váhou 3 za práci v hodině

mínusy: dávám převážně za zapomenuté pomůcky a domácí úkoly. Protože nejde o vědomostní nedostatek, za 3 mínusy následuje zápis do třídní knihy (viz porušení školního řádu – žák je povinen připravovat se na výuku)

známky s váhou 3: pětiminutovky, pravopisná a mluvní cvičení, práce v hodině

známky s váhou 5: větší testy, ústní zkoušení, referáty, zápisy do čtenářského deníku, čtenářská beseda

známky s váhou 10: kontrolní diktáty (2x za pololetí), slohové práce (1x za pololetí), souhrnné literární testy (asi 3x za pololetí)

známkování kontrolních diktátů: 

1 chyby 2;   2-3 chyby 3;   4-5 chyb 4;   6 a více chyb 5.

Za hrubou chybu je považováno chybné psaní i/y, velkých písmen, předpon s-/z-, mě/mně, -n-/ -nn-. Tři malé chyby jsou chápány jako jedna chyby velká.

Může se samozřejmě stát, že se objeví nějaké nestandardní zkoušení, dramatizace aj., děti budou vždy předem vědět, jakou váhu bude hodnocení mít.