Mezinárodní konference GOMUN

Ve dnech 12. až 15. října se odehrál již druhý ročník mezinárodní studentské konference GOMUN, kterou organizují nadšenci z našeho gymnázia. Oproti loňskému pilotnímu ročníku se jednalo o velký posun jak v kvalitě, tak v počtu účastníků, kterých se letos dostavilo více než sto. Hlavním tématem byla Jižní Amerika, debatovalo se například o Venezuele, chudobě, či hromadném odlesňování (to celé v angličtině).

Páteční ranní vstávání plné stresu a obav, zda všechno vyjde podle plánů, nám všem zpříjemnilo zjištění, že se GOMUN dostal do ranních zpráv Radiožurnálu. Přestože se jednalo o pouhých pětatřicet sekund slávy, nikdo se neubránil úsměvu a všichni jsme vyrazili do školy zajistit první přípravy. Po celém dopoledni stráveném skládáním desek, vystřihováním visaček a rychlým dohánění posledních nedodělků, jsme se všichni vydali do Zasedacího sálu Magistrátu hlavního města Prahy, kde měla celá akce vypuknout. Po příchodu všech delegátů a jejich profesorů byla zahájena otevírací ceremonie, během které jsme si vyslechli proslovy od generálního tajemníka konference (Ondra Maršák, septima B) a delegátů reprezentující stálé členy Rady bezpečnosti. Poté následoval přesun do prostorů naší milované školy, kde proběhly Icebreakers – hry, během kterých se delegáti mohli seznámit s ostatními méně formální cestou, než je ve zvyku během zbytku konference. Seznamování jsme zakončili společnými večeřemi po komisích a byli natěšení na všechny ty zážitky, které nás měly následující dny čekat. Nutno dodat, že jich bylo opravdu hodně.

Sobota a neděle se nesly v podobném duchu, proto je shrnu v jednom odstavci. Oba dny probíhaly v budově gymnázia Omská, a tak se některým z nás podařilo splnit si celoživotní sen – strávit ve škole i víkend. Poté, co se delegáti ráno dostavili do školy, proběhla snídaně v podobě domácích vaflí, citronády a baru s ovocnými saláty. Následoval hlavní program celé konference – debatování v komisích. Delegáti (studenti) reprezentovali jednotlivé státy a snažili se prosadit jejich zájmy. Mnohdy nastaly zajímavé, nebál bych se říci až úsměvné situace. Příkladem budiž delegát Číny v Radě bezpečnosti, který snědl kousek boty, aby demonstroval, že obyvatelé Venezuely je nejedí kvůli hladu, nýbrž kvůli tomu, že „rádi experimentují s jídlem“. Inu, být politikem je dnes opravdu nelehké.

V pondělí nás čekalo vyvrcholení veškeré práce, kterou jsme za ty předchozí dny stihli prodebatovat. Na řadu totiž přišlo Valné shromáždění, které se konalo v akademickém salonku VŠE. Všichni účastníci se sešli na jednom místě a snažili se vyvrátit/obhájit jednotlivé rezoluce. Dočkali jsme se několika vyostřených situací a hádek, dokonce i na slzy se dostalo. Věříme však, že se jednalo o slzy štěstí/slzy falešné. Tak, či onak, Valné shromáždění se povedlo a následovala úplně poslední část konference – Závěrečná ceremonie. Během ní byly předány ceny pro nejlepší delegáty, poděkovali jsme všem sponzorům a následovalo promítání krátkého filmu vytvořeného týmem studentských novinářů, kteří celou událost dokumentovali.

Tímto bych chtěl sám za sebe poděkovat lidem, bez kterých by tento nezapomenutelný zážitek nebyl možný. Mezi hlavní organizátory patří kluci ze septim: Ondra Maršák, Ondra Klásek, Martin Dlouhý, Vašek Brdek a já, tedy Filip Choděra. Dále bych chtěl poděkovat paní profesorce Plevové a Burgonové a panu řediteli, kteří za námi celou dobou stáli a trpěli naše každodenní návštěvy a prosby. Lidí však za celým projektem stálo mnohem víc a i ti si zaslouží mé neskonalé díky.

S několikadenním odstupem mohu říci, že se celá akce více než povedla. Dostává se nám mnoho pozitivní vazby i od zahraničních delegátů a to nás těší – o Omské je opět slyšet i ve světě. Právě proto započal organizační tým přípravy na příští rok, který bude ještě větší a lepší!

Filip Choděra