DOD a přípravné kurzy

Den otevřených dveří: středa 12. 12. 2018 a 9. 1. 2019, 16 –18 hod, setkání s vedením školy se uskuteční vždy v16:30 hodin.

Škola organizuje kurzy přípravy žáků k přijímacím zkouškám – zápis proběhne 12. 12. 2018 a 9. 1. 2019 od 15.30 hodin