Mezinárodní konference EYP v Plzni

Ve dnech 21.3. – 24.3. se šestičlenná delegace z našeho gymnázia zúčastnila Národní výběrové konference evropského parlamentu mládeže v Plzni.

Jmenovitě se jednalo o studenty O6.A (Denis Borek), O6.B (Ladislav Forejt) a O5.B (Zuzana Augustová, Anna Feitová, Matthieu Morin, Kristýna Skočilasová)

Ve čvrtek ráno jsme nastoupili do autobusu a již za hodinu jsme byli na autobusovém nádraží v Plzni, odkud jsme došli na ubytování. Po krátkém zabydlení jsme se seznámili s ostatními delegáty. Bylo příjemné vidět některé známé tváře z předchozích konferencí, ale také poznat nové lidi. Zbytek odpoledne jsme strávili teambuildingem. K večeru se všichni převlékli do formálního oblečení a v plzeňském pivovaru Prazdroj proběhl zahajovací ceremoniál.

V pátek začala ta pravá náplň každé konference. Již od ranních hodin projednávaly jednotlivé komise své rezoluce a snažily se vyřešit nejrůznější problémy. Letošní témata byla zajímavá, ale oproti minulým rokům byla velmi náročná na přípravu a opravdu se ukázalo, kdo si problém pečlivě nastudoval, a kdo jen očima přelétl příručku. Po dobře odvedené práci se každá komise sešla v jiné restauraci a vychutnala si zaslouženou odměnu v podobě společné večeře.

Vytváření rezolucí pokračovalo i v sobotu, ale veškerá práce se zúročila až v neděli na General Assembly (= Valné shromáždění). I zde došlo k rozmanitým debatám a nakonec k hlasování
o schválení rezolucí.

Celá konference byla pečlivě sledována porotou, která delegáty hodnotila, a nakonec vybrala několik z nich, aby se zúčastnili jedné z mezinárodních konferencí. Mezi tyto šťastlivce patří i tři naši delegáti, a to Zuzana Augustová, Ladislav Forejt a Matthieu Morin.

Velké díky patří především paní profesorce Burgonové, za doprovod, organizaci dopravy a zajištění večeře po GA 🙂

Ladislav Forejt, O6.B