Časový harmonogram přijímacích zkoušek

Časový harmonogram jednotlivých zkoušek v rámci přijímacích zkoušek.

Osmileté vzdělávání (platí pro oba termíny). V přestávkách mezi jednotlivými zkouškami uchazeči neopouští budovu školy!

Matematika Český jazyk Anglický jazyk
8:30 – 10:00 10:50 – 12:10 12:40 – 13:30

Čtyřleté vzdělávání (platí pro oba termíny). V přestávce mezi zkouškami z matematiky a českého jazyka uchazeči neopouští budovu školy!

Matematika Český jazyk
8:30 – 10:00 10:50 – 12:10