Odevzdání zápisových lístků

Přijatí uchazeči mohou odevzdávat zápisové lístky na recepci školy, a to každý pracovní den v době od 7:30 do 16:00.

Zároveň žádáme přijaté uchazeče, kteří na naše gymnázium nenastoupí, aby nás o této skutečnosti informovali.