Návštěva Jihomoravského kraje

Ve dnech 23. až 26. dubna se konala zeměpisná exkurze do JIhomoravského kraje a Brna, jíž se zúčastnilo jedenáct studentů obou septim a obou třetích ročníků čtyřletého gymnázia, kteří navštěvují seminář ze zeměpisu. Byli doprovázeni pány profesory Grollem a Dvořákem. Z pražského Hlavního nádraží jsme vyrazili po páté hodině odpolední a po necelých třech hodinách jízdy jsme dorazili do druhého největšího města České republiky, Brna. Ve večerních hodinách jsme byli ubytováni v příjemném hostelu v samém centru města.

Druhý den exkurze začal návštěvou Masarykovy univerzity, konkrétně jejího geografického ústavu přírodovědecké fakulty. Zde pro nás měl doktor Herber připravený výklad o tom, jak celá univerzita funguje, o její historii atd. Neopomněl zavzpomínat na p. profesora Grolla, který na této univerzitě studoval. Dále jsme zde prošli mapovnu, jednu z knihoven a také exteriéry. Odpoledne jsme vyrazili směrem na krajský úřad. Zde jsme absolvovali výklad o minulosti a současnosti Jihomoravského kraje a o fungování krajské samosprávy. Z přírodovědeckého hlediska byly zajímavostí včelí úly na střeše krajského úřadu, odkud byl mimochodem pěkný výhled na centrum Brna. Zapálený úředník odboru životního prostředí nám poskytl přes půl hodiny svého času, při níž jsme si vyslechli přednášku o chovu včel nejen v centru města.

Třetí den byl věnován lehčí pěší turistice. Po ránu jsme odjeli vlakem z Brna na Pálavu, kde jsme zdolali kopec Děvín, z něhož byl nádherný výhled na vodní nádrž Nové mlýny a na celou Pálavu. Celý den bylo nádherné počasí. Po návratu do Brna jsme se odebrali do naučného centra VIDA!, kde jsme si mohli ověřit své znalosti nebo se také něco nového dozvědět.

Poslední den exkurze jsme věnovali návštěvě magistrátu města Brna, jehož prohlídka probíhala podobně jako návštěva krajského úřadu. (Tedy až na přednášku o včelách.) Tato prohlídka byla ovšem více zaměřená na politické fungování Brna, než na povrchní a všem známé informace o Jihomoravském kraji na krajském úřadě. V brzkých odpoledních hodinách jsme se odebrali na vlakové nádraží a následně jsme vlakem vyrazili směrem na Prahu.

Student G3.A