Po stopách Karla Hynka Máchy

Dne 2. 5. 2019 se třídy O5.B a G2.A vydaly pod vedením profesorek Kyliánové, Vágnerové a Kadečkové na třídenní literárněhistorickou exkurzi do míst, kde za svého života pobýval básník Karel Hynek Mácha. Po cestě z pražského Masarykova nádraží a přestupu v Nymburku jsme dorazili do Doks, kde jsme si rozdělili pokoje a ubytovali se.

První den jsme v Doksech navštívili Máchovo muzeum, kde byly kromě informací o Máchovi k vidění i obecné informace o romantismu. Po prohlídce muzea jsme se vydali na procházku kolem Máchova jezera. Došli jsme až k legendární skále, ze které měla skočit Jarmila – jedna z hlavních postav Máje. Den jsme zakončili romantickým poslechem Máje na Šibeničním vršku, odkud byl krásný výhled na noční krajinu.

Druhý den ráno jsme vyrazili na pěší výlet na hrad Bezděz. Náročné stoupání nám neulehčil silný ledový vítr, přesto se nám ale podařilo kopec zdolat a prohlédnout si zbytky středověkého hradu. Odpoledne jsme dostali za úkol formou skupinové práce divadelně zpracovat jednu pasáž z Máje. Všechna divadelní představení se velmi povedla. Večer byl završen sledováním filmového zpracování románu Pýcha a předsudek od anglické spisovatelky Jane Austenové.

V sobotu, což byl poslední den naší exkurze, jsme z Doks odjeli do Litoměřic. Narozdíl od prvních dvou dnů nám počasí příliš nepřálo. Výstup na vrch Radobýl byl doprovázen intenzivním deštěm. Po zdolání Radobýlu nás místní historik vyprávěl o krátkém pobytu Máchy v Litoměřicích. Z Litoměřic už jsme zamířili vlakem do Všetat, kde jsme přestoupili na vlak jedoucí do Prahy.

Exkurze se velmi vydařila. Program byl různorodý, vyzkoušeli jsme si velké množství nejrůznějších aktivit a podívali jsme se na mnoho zajímavých míst. I když nás přijela většina naprosto vyčerpaných, bylo to s pocitem, že to stálo za to a že bychom si exkurzi klidně znovu zopakovali. Proto bych chtěl poděkovat paním profesorkám za organizaci celé akce.

Vojtěch Kočí, kvinta B