Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Dne 29. 4. konalo 20 studentů třídy O4.A v pražském Goethe Institutu mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch. Všichni zúčastnění zkoušku úspěšně složili a prokázali tak dosažení jazykové úrovně A2 dle evropského jazykového referenčního rámce. Chtěli bychom vyzdvihnout a ocenit píli a odpovědnost, s nimiž k přípravě na zkoušku přistupovali.

Všem žákům k úspěchu srdečně gratulujeme!

Jakub Dvořák a Andrea Kyliánová