Informace pro rodiče nově přijatých studentů

Zveme vás na úvodní třídní schůzku, která se koná ve středu 26.6.2019 od 17 hodin v budově školy. Na této schůzce vám budou poskytnuty základní informace o vzdělávání a organizaci výuky v nadcházejícím školním roce. Přítomni budou m.j. ředitel školy, jeho zástupci a výchovný poradce. Vaše účast je žádoucí. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, poskytne Vám všechny informace třídní profesor po dohodě na začátku školního roku.

Doneste s sebou prosím podepsanou aktuální průkazovou fotografii studenta pro potřeby školní evidence a objednání ISIC karty (vstup do budovy a školní obědy).