Přednáškový den

Ve čtvrtek 30.1. 2020 se konala studentská akce – Přednáškový den. Přivítali jsme na naší škole 22 osobností od odborníků po univerzitní profesory, kteří studentům přednášeli o často neobvyklých a zajímavých tématech.

Každý student měl možnost se přihlásit na 3 přednášky, z nichž každá trvala 1,5 hodiny. Témata v každém bloku přednášek byla rovnoměrně rozmístěná, aby si každý student mohl najít téma, které ho zajímá. Byly zahrnuty jak humanitní předměty, tak matematické, finanční a seberozvojové.

Velice významným přednášejícím byl například pan Marian Jelínek. Mluvil o motivaci v době blahobytu a studenti z přednášky odcházeli zvlášť nadšení. Přišla k nám přednášet také známá moderátorka Daniela Písařovicová, která studentům vysvětlila, co znamená a obnáší práce moderátora. Další oblíbenou přednáškou bylo téma Eutanázie od paní profesorky Heleny Haškovcové nebo přednáška Jiřího Pehe na téma Občanská role v době liberální demokracie.

Akci organizovaly studentky z našeho gymnázia a budou se těšit na organizaci příštího ročníku.

Rozárie Haškovcová, 06.A