Volitelné předměty 2020/2021

Do sekce Formuláře byly přidány informace k povinně volitelným předmětům pro studenty od druhých ročníků a sext a nepovinným předmětům pro studenty od sekund výše.

Veškeré informace jsou součástí PDF dokumentů, v ODT souboru je pak i přihláška pro elektronické vyplnění.

Informace a podmínky volby:

  1. Podrobnější informace o náplni předmětu je možné získat u příslušného vyučujícího.
  2. Případné dotazy k organizaci výuky povinně volitelných předmětů (VP) zodpoví vedení školy.
  3. Následná změna není možná. Po závazném přihlášení není možné se z povinně volitelného předmětu odhlásit.
  4. Povinně volitelný předmět je vyučován 2 hodiny týdně.
  5. Minimální počet studentů ve skupině volitelného předmětu je stanoven právními předpisy.
  6. V případě, že počet přihlášených přesáhne kapacitní možnosti, rozhodne ředitel školy o zařazení, resp. nezařazení studenta na výuku povinně volitelného předmětu. Konečné rozdělení studentů na výuku volitelných předmětů provede ředitel školy v červnu t.r.
  7. Student si povinně zvolí pět povinně volitelných předmětů z nabídky a v pořadí podle priority je zapíše na závaznou přihlášku.
  8. Závazné přihlášky musí zaslat studenti řediteli školy na mailovou adresu miloslav.napravnik@omska.cz a třídním profesorům nejpozději do 08.04.2020 (!). Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.
  9. Studentům, kteří přihlášky neodevzdají ve stanoveném termínu, budou volitelné předměty přiděleny vedením školy.