Termíny přijímacích zkoušek

Čtyřleté vzdělání – řádný termín jednotné přijímací zkoušky je 8. 6. 2020, náhradní termín 23. 6. 2020

Osmileté vzdělání – řádný termín jednotné přijímací zkoušky (z českého jazyka a z matematiky) je 9. 6. 2020, náhradní termín 23. 6. 2020

  1. termín školní přijímací zkoušky ( z anglického jazyka) je 3. 6. 2020, náhradní termín 19. 6. 2020 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako první v pořadí na přihlášce ke studiu
  2. termín školní přijímací zkoušky (z anglického jazyka) je 5. 6. 2020, náhradní termín 22. 6. 2020 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako druhou v pořadí na přihlášce ke studiu –

Pozvánku zašle ředitel školy nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání přijímací zkoušky.