Zasílání pozvánek

Vážení rodiče,

dnes, t.j. 22.5. 2020, rozesíláme poštou obálky s pozvánkou na přijímací zkoušky. Ještě jednou připomínáme, že v obálce najdete i formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který musí každý uchazeč odevzdat před vstupem do budovy školy v den přijímací zkoušky.