Třídní schůzky přijatých uchazečů 31.8.2020

Třídní schůzky zákonných zástupců uchazečů přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se konají v pondělí 31.8.2020 od 17 hodin. Vstup do budovy bude umožněn od 16.45 hod.

Vzhledem ke kapacitě učeben a aktuální epidemiologické situaci doporučujeme účast jednoho zákonného zástupce přijatého uchazeče.

V případě neúčasti zákonného zástupce na třídních schůzkách poskytne informace o vzdělávání třídní učitel.