Bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče

Bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče na osmileté vzdělávání v rámci přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 je 118 bodů.

Bodové hodnocení posledního přijatého uchazeče na čtyřleté vzdělávání v rámci přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 je 71,33 bodů.