Zahájení školního roku 2020/2021

Dne 1.9.2020 první ročníky mají vyučování od 8:00 do 9:40 hod; vyučování ostatních tříd 8:00-8:45 hodin.

Vstup do budovy umožněn od 7:30 hodin.

Organizace výuky od 2.9.2020 bude zvěřejněna na nástěnce školy v systému Komens, příp. budou informovat žáky třídní učitelé.