mezinárodní Konference porgmun

Ve dnech 18.-21. března 2021 se skupina studentů naší školy zúčastnila sedmého ročníku konference PORGMUN. Jedná se o konferenci MUN (Model United Nations) organizovanou studenty gymnázií Nový PORG a PORG Libeň. Kvůli současné situaci se letošní ročník akce přesunul do online prostoru, který propůjčil celé konferenci novou podobu.

Ve čtvrtek, první den PORGMUNu, jsme začali zahajovací ceremonií, která se konala prostřednictvím streamu. Na úvod k nám promluvili hlavní organizátoři následovaní přednáškou filosofa a vědce Timothyho Mortona na téma hyperobjekty, což bylo také hlavním tématem celé konference. Následně jsme se rozdělili do komisí (přibližně o 20 delegátech), kde se konaly “ice breakers”, tedy seznamovací hry.

Pátek a sobota byly hlavní dny konference, kdy jsme se věnovali debatování v komisích. Každý delegát zastupoval určitou zemi a v diskuzi se snažil prosazovat její postoje. V celkově jedenácti komisích se probírala témata jako například boj proti porušování lidských práv ve věznicích, řešení krize v Jemenu, ochrana a pomoc palestinským uprchlíkům, řešení konfliktu v Kašmíru, ale i například Československá otázka z roku 1948 v Historické Radě bezpečnosti.

Nebyl zde sice tak silný sociální aspekt jako u normálně prezenční konference, ale stejně byl kontakt se studenty z celé Evropy, ale i jiných částí světa, skvělým zážitkem. Online konference ale měla i své výhody, jednou z nich byli rozhodně zajímaví řečníci, kteří nás navštívili v komisích. Byl to například lékař bez hranic Tomáš Šebek, který měl hodinovou přednášku hlavně o své humanitární práci v Jemenu, nebo ředitelka věznice Gabriela Slováková, která mluvila o životě vězňů ve věznicích po celém světě.

Část neděle byla zasvěcena dokončování debaty ze soboty a neformálnímu programu v komisích. Poté jsme se připojili na živé vysílání závěrečné ceremonie, kde jsme si vyslechli shrnující proslovy chairů (studentů moderujících diskuzi v komisích) a emotivní závěrečnou řeč organizátorů.

Vzhledem k tomu, že se většina z nás MUN konference účastnila poprvé, byl to pro nás opravdu intenzivní zážitek, který si asi budeme dlouho pamatovat. Prvotní stres a tázání se, jestli jsme udělali dobře, když jsme se přihlásili, totiž vystřídala radost z této vydařené události. Akce byla skvěle zorganizována a odnesli jsme si z ní příjemné zážitky.

Dlouhá Kateřina a Tran Thao Anh Phuong, O5.B