Naplnění kapacity prvních ročníků

Vážení rodiče,

kapacita nových prim osmiletého vzdělávání a prvního ročníku čtyřletého vzdělávání je naplněna a již nepředpokládáme, že dojde k navyšování počtu přijímaných žáků.

Všem děkujeme za spolupráci a hlavně za trpělivost. Poslední přijatý uchazeč do primy měl celkem 121 bodů, do 1. ročníku čtyřletého vzdělávání pak bodů 60.

Přejeme příjemné léto!