Počet přihlášek

Počet podaných přihlášek k přijímacím zkouškám na naši školu pro školní rok 2022/2023 je následující: čtyřleté vzdělávání 176, osmileté vzdělávání 319.