Zahájení školního roku 2022/2023

Organizace zahájení školního roku 2022/2023

1.9.01A, 01B, G1A – třídnické práce v době 8:00 – 9:40.  
Ostatní třídy – třídnické práce v době 8:00 – 8:45.  
2.9.G1A – adaptační program v době 8:00 – 11:40.  
Ostatní třídy – třídnické práce v době 8:00 – 11:40.  
5.9.01B – adaptační program v době 8:00-11:40.
01A, G1A – třídnické práce v době 8:00-11:40.  
Ostatní třídy – výuka dle rozvrhu.  
Zahájení činnosti školní restaurace.  
6.9.01A – odjezd na adaptační pobyt.  
Ostatní třídy – výuka dle rozvrhu.  

01A – prima A – první ročník osmiletého gymnázia

01B – prima B – první ročník osmiletého gymnázia

G1A – první ročník čtyřletého gymnázia

Třídnické hodiny a adaptační program probíhá v kmenových učebnách – viz http://www.omska.cz/lideveskole/tridni-ucitele/

Podrobnosti o organizaci vyučování sdělí studentům třídní profesoři.