Informace o svolání Členské schůze SRPGO:

Členská schůze se uskuteční 28. 11. 2022 od 17:30 v prostorách Gymnázia Omská (učebna č. 5 – přízemí vlevo), Omská 1300, 100 00, Praha 10 – Vršovice.

Návrh programu Členské schůze SRPGO 28. 11. 2022:
1. Zahájení
2. Schválení programu Členské schůze
3. Informace o SRPGO
a) obecné informace
b) čerpání peněz
c) přehled finančních darů – podzim 2022
4. Schválení návrhu rozpočtu SRPGO na rok 2023
5. Rozprava nad dalšími tématy
6. Ukončení