Norimberk exkurze

Dne 25. 11. se němčináři ze tříd O6.A, O6.B, O7.A, G2.A a O8.A vydali na jednodenní výlet do bavorského Norimberku. Doprovod nám dělaly paní profesorky Kyliánová a Maděrová, pan profesor Zezula a pan zástupce Horák. Nebyl by to ovšem pořádný německý zájezd, kdyby s námi tradičně nevyrazil i průvodce Ondra.

Po klidné cestě, při níž jsme dospávali brzký sraz, jsme dorazili na místo. Jelikož byl Norimberk městem vzrůstu i pádu nacismu, byla součástí zájezdu návštěva areálu, kde se sjížděla říšská strana NSDAP a kde je dnes zřízeno muzeum. Tam jsme náš výlet započali a v provizorní expozici si mohli doplnit znalosti o této části německé historie.

Následoval přesun na středověký hrad Kaiserburg, který – jak už jméno napovídá – byl odedávna sídlem císařů. Mnohé z nás překvapily četné odkazy na Karla IV., který údajně hrad navštívil dvaapadesátkrát a obecně měl k celému Norimberku velmi vřelý vztah.

Další etapou výletu – stále v historickém duchu – bylo zavítání do domu, ve kterém žil Albrecht Dürer, významný německý renesanční malíř, a shodou okolností také norimberský rodák! Měli jsme možnost si celé obydlí projít a prohlédnout si dobové zařízení, včetně malířovy tiskařské dílny a lakovny. Součástí domu byla i galerie s Dürerovými nejznámějšími díly.

Po všech těchto kulturních zážitcích už nicméně došlo na část programu, na kterou všichni netrpělivě vyčkávali – vánoční trhy neboli Christkindlesmarkt. Ty norimberské se řadí k největším a nejvyhlášenějším v Evropě a my na ně dorazili zrovna v den zahájení. Ze stánků se kromě vůně linula už i vánoční atmosféra a téměř všichni z trhů odcházeli o pár eur lehčí.

Naší poslední zastávkou (nebereme-li v potaz benzínku na hranicích) pak byla perníkárna Schmidt. Norimberk je v tomto ohledu „německými Pardubicemi“, a perníkárna tak byla nezbytným bodem programu. Na místo jsme dorazili poměrně promrzlí, takže jsme velmi uvítali úvodní malou ochutnávku společně s horkým punčem. V krátkém dokumentu jsme se pak dozvěděli o historii firmy a její perníkářské tradici, nicméně nejvíce si nás stejně získal dárkový poukaz na následný nákup. Poté už jsme se, plni perníku i dojmů, naskládali do autobusu, který nás dovezl zpět do Prahy.

Velký dík patří našemu průvodci Ondrovi za poutavé provedení Norimberkem se spoustou zajímavostí, panu řidiči za bezpečnou jízdu a v neposlední řadě hlavně našim profesorům, kteří celý výlet skvěle zorganizovali.

Aneta Šimůnková, O8.A