PORGMUN23

Ve dnech 30. března až 2. dubna 2023 se delegace z našeho gymnázia zúčastnila mezinárodní studentské konference PORGMUN, pořádané gymnáziem Nový PORG. Letos to byl jubilejní 10. ročník této akce.

Tato konference je součástí Model United Nations, což jsou konference simulující činnost OSN pro studenty. Ti si mohou vyzkoušet debatovat o problémech dnešního světa a společnosti a zastupovat názory vybraného státu.

Jako každý rok, konference začala zahajovacím ceremoniálem, který se letos konal v Míčovně na Pražském hradě. Vyslechli jsme si několik proslovů od organizačního týmu a následně i hosta letošní konference, kterým byl český novinář a signatář Charty 77, Jan Urban. Později jsme se přesunuli společně se svými komisemi na předem dohodnutá místa, kde jsme měli možnost se s ostatními delegáty lépe poznat.

Celý pátek a sobotu jsme strávili na Anglo-americké univerzitě (AAU) debatováním v našich komisích o vybraných tématech. Debatovalo se o nedostatku mikročipů, korupci ve vládních institucích, právech žen emigrujících z Ukrajiny a dalších světových problémech. Konferenci obohatila i komise Mezinárodního soudního dvoru a komise Boxer Protocol, kde se delegáti ocitli v roce 1901 a snažili se zabránit útokům na Čínu a obnovit diplomatické vztahy s aliancí Osmi národů.

V sobotu večer se konala gala večeře v kostele Svaté Anny na Malé Straně. Celý večer nás doprovázela živá hudba, jídlo a příjemná společnost.

Velice unavení delegáti se v neděli sešli na závěrečná zasedání v komisích. Hlasovalo se o posledních rezolucích a dopoledne jsme se všichni přesunuli do Magistrátu hlavního města Prahy, kde jsme si opět poslechli několik proslovů. Ke konci se rozdávala ocenění Honorable mention a Best delegate pro nejlepší delegáty z každé komise, které dokonce dva z našich studentů dostali, a po druhé hodině odpolední jsme se všichni odebrali domů.

Bylo to jako vždy náročné, ale celou akci jsme si náramně užili a navázali nové kontakty. Děkujeme také paní profesorce Plevové, že s námi konferenci absolvovala.

Nina Vysušilová, O5.A