Archiv autora: admin

MS Teams

Návod na připojení se k MS Teams:

 1. Stáhněte si zdarma MS Teams for Desktop (existuje i pro všechny mobilní platformy)
 2. Nainstalujte a spusťe MS Teams.
 3. Přihlašte se svým školním UČEBNOVÝM studentským účtem.
 4. Pracujte a studujte.

ad 3) To je jméno a heslo, které používáte na školních počítačích v učebně ….. jméno je např. novakj.O18 a ke kterému přidáte konec jako u školního mejlu, takže celé to bude vypadat nějak takhle:

novakj.O18@omska.cz

nebo

vocaskol.G17@omska.cz,

heslo používejte opravdu to, co máte do školního počítače v učebně, ne to z Bakalářů.

ad 4) Po přihlášení se vám zobrazí skupiny podle předmětů, které se budou přesouvat na tuto platformu. Nemusí to být samozřejmě všechny předměty, ale jen některé. A budou přibývat postupně.

Pokud budete mít problémy s přihlášením, pište na martin.simunek@omska.cz.

Volitelné předměty 2020/2021

Do sekce Formuláře byly přidány informace k povinně volitelným předmětům pro studenty od druhých ročníků a sext a nepovinným předmětům pro studenty od sekund výše.

Veškeré informace jsou součástí PDF dokumentů, v ODT souboru je pak i přihláška pro elektronické vyplnění.

Informace a podmínky volby:

 1. Podrobnější informace o náplni předmětu je možné získat u příslušného vyučujícího.
 2. Případné dotazy k organizaci výuky povinně volitelných předmětů (VP) zodpoví vedení školy.
 3. Následná změna není možná. Po závazném přihlášení není možné se z povinně volitelného předmětu odhlásit.
 4. Povinně volitelný předmět je vyučován 2 hodiny týdně.
 5. Minimální počet studentů ve skupině volitelného předmětu je stanoven právními předpisy.
 6. V případě, že počet přihlášených přesáhne kapacitní možnosti, rozhodne ředitel školy o zařazení, resp. nezařazení studenta na výuku povinně volitelného předmětu. Konečné rozdělení studentů na výuku volitelných předmětů provede ředitel školy v červnu t.r.
 7. Student si povinně zvolí pět povinně volitelných předmětů z nabídky a v pořadí podle priority je zapíše na závaznou přihlášku.
 8. Závazné přihlášky musí zaslat studenti řediteli školy na mailovou adresu miloslav.napravnik@omska.cz a třídním profesorům nejpozději do 08.04.2020 (!). Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.
 9. Studentům, kteří přihlášky neodevzdají ve stanoveném termínu, budou volitelné předměty přiděleny vedením školy.

Beseda k 17. listopadu

Minulý pátek dostala naše třída septima A jedinečnou možnost zúčastnit se spolu se sekundou B akce související s nadcházejícím 30. výročím studentské demonstrace 17. listopadu na Národní třídě a Albertově.

Nejdříve jsme se podívali na dokument ČT Konec věčných časů popisující situaci v ČSSR před vypuknutím Sametové revoluce. Autoři projektu vybrali pro každý měsíc roku 1989 jednu konkrétní situaci, kterou si příslušníci StB zaznamenali do spisů jako nevyhovující režimu. Každá z událostí byla něčím zajímavá, postupně nám představily jiný pohled na stav republiky na konci komunistické vlády, než jaký nabízí učebnice dějepisu. Kontrast dnešní a tehdejší doby byl patrný již od úvodní scény, kde policie vyslýchala matku bývalého disidenta Stanislava Devátého za držení zakázaných knih. Mnoho z nich přitom dnes patří k základům české literatury, například romány Josefa Škvoreckého.

Ve druhé části nás čekala diskuze s Mojmírem Kučerou, režisérem zmíněného filmu. Z původní nejistoty, jak bude věkově rozdílné publikum reagovat a co vůbec očekávat, se vyvinula velmi příjemná a užitečná hodina. Pan Kučera zmínil nejen nejrůznější detaily příprav a procesu výroby dokumentu, ale volně navázal i vzpomínkami na 80. léta. Zmínil i několik praktických tipů pro tvoření rozhovoru. Zřejmě všechny mile překvapila jeho otevřenost a ochota, se kterou v závěru odpovídal na naše dotazy.

Celý program jenom potvrdil, že poutavá forma dokáže udělat atraktivními i pro mnohé jinak nezáživná témata. Páteční beseda byla přínosnou rekapitulací důležitých událostí moderní historie a je dobře, že se neustále připomínají jak nám, tak i ještě mladším ročníkům.

Michaela Dvořáková, septima A

Španělská kultura křížem krážem

Španělská kultura je synonymem emocí. Nelze ji nezúčastněně pozorovat zpovzdálí, je třeba ji prožít a „ochutnávat“ všemi smysly.

Každoročně počátkem listopadu vinohradské studio Itaka připravuje interaktivní program pro školy, nazvaný Španělská kultura křížem krážem, opravdovou „ochutnávku“ alespoň části toho, co země na Pyrenejském poloostrově může nabídnout.

Každý rok má tento pořad úspěch mezi skupinami studentů španělštiny naší školy, kteří se ho účastní. V letošním roce to byli studenti G2.A, kteří se nechali unést rytmem a melodiemi temperamentního flamenka, vyzkoušeli si hru na cajón, jak správně rozevřít a používat vějíř, pozápasili s kastanětami, pokusili se o graciézní taneční pohyby s mantónem, flamenkovým přehozem. Připomněli si to, co je typické pro jednotlivé části Španělska a také významné osobnosti španělské historie, kultury a sportu. Aby kulturní hostina byla dovedena k dokonalosti, na závěr pořadu nechyběly typické španělské chuťovky – tapas a nealkoholická sangría.

I letos, stejně jako v předchozích letech, si všechny smysly „přišly na své.“

I.Svobodová

Zájezd do Švýcarska

6.5. – 11.5. 2019

V pondělí v deset hodin večer jsme se všichni do jednoho sešli na Strašnické a nedlouho poté jsme již seděli v autobuse a natěšeni na společný výlet mířili na Plzeň. Byl nám představen plán následujícího dne, paní průvodkyně, řidiči Vasil a Vašek i kuchař Gustav. Pak jsme se většinu cesty pokusili prospat. Naší první skutečnou zastávkou, nepočítám-li několik českých a německých čerpacích stanic, byla Kostnice. Zhlédli jsme mimo jiné Husovu ulici, Husův dům, Husův kámen a sochu kurtizány. Následně jsme pokračovali dál na jihozápad a zastavili u Technoramy, obrovské několikapatrové haly plné fyzikálních pokusů a přístrojů. Tam jsme strávili několik hodin a potom už nás čekalo jen večerní ubytování v naší horské chatě.

Po příjemném probuzení na naší horské chatě jsme se vydali na cestu do samotného CERNu, který byl již od začátku naším hlavním cílem. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si mohli prohlédnout skulpturu velkého fyzikálně-matematického „taháku“ před návštěvnickým centrem. Dále následovala prohlídka prvního ze dvou muzeí, která měla za úkol návštěvníkům vysvětlit princip urychlování částic, průběh jejich srážek a také konstrukci 27 km dlouhého urychlovače LHC. Během návštěvy jsme se setkali s ukázkami vyřazených detektorů, u nichž bylo vysvětleno, na jakém principu fungují a také s částmi bývalých urychlovačů. Poté jsme pokračovali do druhého muzea, kde se nacházela spousta „artefaktů“ z doby rozvoje CERNu, jako třeba první webový server.

Naše cesta dále pokračovala do Ženevy, kde jsme si z poměrně slušné blízkosti, asi 10 m, mohli prohlédnout vodotrysk tryskající do výšky 140 metrů s úsťovou rychlostí asi 200 km/h a dále také prohlídka historické části města. Na zpáteční cestě, která vedla přes business centrum Ženevy, jsme zastavili u sídla Organizace spojených národů a mohli si prohlédnout okolní stavby reprezentující mír a lidská práva. Následovala cesta zpět na ubytování, kde se skoro každý těšil na ulehnutí do postele po takto nabitém dni.

Ve čtvrtek jsme měli před sebou opět nabitý program ve francouzské oblasti Švýcarska, který jsme si nenechali zkazit ani pochmurným počasím. Náš den jsme začali procházkou podél Ženevského jezera od gotického hradu Chillon až do nedalekého pobřežního města Montreux. Zde jsme navštívili bývalé prostory nahrávacího studia Mountain Studios. Ty jsou dnes přetvořeny na muzeum věnované hudební skupině Queen, která v těchto prostorech totiž mnoho let tvořila.

Z Montreux jsme se přesunuli do Olympijského muzea ve městě Lausanne, které myslím bývá po právu nazýváno jedním z nejkrásnějších evropských muzeí.

Náš čtvrtý den pobytu jsme zakončili krátkým přejezdem přes hranice. Přímo z Lausanne jsme se totiž vydali parníkem přes Ženevské jezero do francouzského lázeňského města Évian. To je proslulé především díky minerální vodě nesoucí stejný název, která pochází právě odsud.

Po návratu přes jezero zpět vyrazil náš autobus zpět do ubytování, kde jsme před sebou měli poslední noc.

A najednou tu byl poslední den našeho zájezdu, na který se ale někteří z nás těšili možná úplně nejvíc. Po snídani a vyklizení pokojů jsme se přesunuli k sýrárně Gruyères, kde jsme se za doprovodu kravičky Trešinky dozvěděli o tradičním procesu výroby švýcarského sýru. A potom už jsme před sebou měli druhou část gastronomického poznávání Švýcarska – čokoládovnu Cailler, kde kromě mnoha zajímavých informací o historii a zpracování čokolády byla také bohatá ochutnávka. Spokojení a s plnými žaludky jsme se vydali autobusem do hlavního města Bernu. Pozdravili jsme místní medvědí celebrity, prošli si historické centrum města a poté už nás čekal jen celonoční přejezd přes Německo zpět do Prahy.

Studenti O 7.B

Po stopách Karla Hynka Máchy

Dne 2. 5. 2019 se třídy O5.B a G2.A vydaly pod vedením profesorek Kyliánové, Vágnerové a Kadečkové na třídenní literárněhistorickou exkurzi do míst, kde za svého života pobýval básník Karel Hynek Mácha. Po cestě z pražského Masarykova nádraží a přestupu v Nymburku jsme dorazili do Doks, kde jsme si rozdělili pokoje a ubytovali se.

První den jsme v Doksech navštívili Máchovo muzeum, kde byly kromě informací o Máchovi k vidění i obecné informace o romantismu. Po prohlídce muzea jsme se vydali na procházku kolem Máchova jezera. Došli jsme až k legendární skále, ze které měla skočit Jarmila – jedna z hlavních postav Máje. Den jsme zakončili romantickým poslechem Máje na Šibeničním vršku, odkud byl krásný výhled na noční krajinu.

Druhý den ráno jsme vyrazili na pěší výlet na hrad Bezděz. Náročné stoupání nám neulehčil silný ledový vítr, přesto se nám ale podařilo kopec zdolat a prohlédnout si zbytky středověkého hradu. Odpoledne jsme dostali za úkol formou skupinové práce divadelně zpracovat jednu pasáž z Máje. Všechna divadelní představení se velmi povedla. Večer byl završen sledováním filmového zpracování románu Pýcha a předsudek od anglické spisovatelky Jane Austenové.

V sobotu, což byl poslední den naší exkurze, jsme z Doks odjeli do Litoměřic. Narozdíl od prvních dvou dnů nám počasí příliš nepřálo. Výstup na vrch Radobýl byl doprovázen intenzivním deštěm. Po zdolání Radobýlu nás místní historik vyprávěl o krátkém pobytu Máchy v Litoměřicích. Z Litoměřic už jsme zamířili vlakem do Všetat, kde jsme přestoupili na vlak jedoucí do Prahy.

Exkurze se velmi vydařila. Program byl různorodý, vyzkoušeli jsme si velké množství nejrůznějších aktivit a podívali jsme se na mnoho zajímavých míst. I když nás přijela většina naprosto vyčerpaných, bylo to s pocitem, že to stálo za to a že bychom si exkurzi klidně znovu zopakovali. Proto bych chtěl poděkovat paním profesorkám za organizaci celé akce.

Vojtěch Kočí, kvinta B