Archiv autora: admin

MS Teams

Návod na připojení se k MS Teams:

 1. Stáhněte si zdarma MS Teams for Desktop (existuje i pro všechny mobilní platformy)
 2. Nainstalujte a spusťe MS Teams.
 3. Přihlašte se svým školním UČEBNOVÝM studentským účtem.
 4. Pracujte a studujte.

ad 3) To je jméno a heslo, které používáte na školních počítačích v učebně ….. jméno je např. novakj.O18 a ke kterému přidáte konec jako u školního mejlu, takže celé to bude vypadat nějak takhle:

novakj.O18@omska.cz

nebo

vocaskol.G17@omska.cz,

heslo používejte opravdu to, co máte do školního počítače v učebně, ne to z Bakalářů.

ad 4) Po přihlášení se vám zobrazí skupiny podle předmětů, které se budou přesouvat na tuto platformu. Nemusí to být samozřejmě všechny předměty, ale jen některé. A budou přibývat postupně.

Pokud budete mít problémy s přihlášením, pište na martin.simunek@omska.cz.

Volitelné předměty 2020/2021

Do sekce Formuláře byly přidány informace k povinně volitelným předmětům pro studenty od druhých ročníků a sext a nepovinným předmětům pro studenty od sekund výše.

Veškeré informace jsou součástí PDF dokumentů, v ODT souboru je pak i přihláška pro elektronické vyplnění.

Informace a podmínky volby:

 1. Podrobnější informace o náplni předmětu je možné získat u příslušného vyučujícího.
 2. Případné dotazy k organizaci výuky povinně volitelných předmětů (VP) zodpoví vedení školy.
 3. Následná změna není možná. Po závazném přihlášení není možné se z povinně volitelného předmětu odhlásit.
 4. Povinně volitelný předmět je vyučován 2 hodiny týdně.
 5. Minimální počet studentů ve skupině volitelného předmětu je stanoven právními předpisy.
 6. V případě, že počet přihlášených přesáhne kapacitní možnosti, rozhodne ředitel školy o zařazení, resp. nezařazení studenta na výuku povinně volitelného předmětu. Konečné rozdělení studentů na výuku volitelných předmětů provede ředitel školy v červnu t.r.
 7. Student si povinně zvolí pět povinně volitelných předmětů z nabídky a v pořadí podle priority je zapíše na závaznou přihlášku.
 8. Závazné přihlášky musí zaslat studenti řediteli školy na mailovou adresu miloslav.napravnik@omska.cz a třídním profesorům nejpozději do 08.04.2020 (!). Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.
 9. Studentům, kteří přihlášky neodevzdají ve stanoveném termínu, budou volitelné předměty přiděleny vedením školy.

Beseda k 17. listopadu

Minulý pátek dostala naše třída septima A jedinečnou možnost zúčastnit se spolu se sekundou B akce související s nadcházejícím 30. výročím studentské demonstrace 17. listopadu na Národní třídě a Albertově.

Nejdříve jsme se podívali na dokument ČT Konec věčných časů popisující situaci v ČSSR před vypuknutím Sametové revoluce. Autoři projektu vybrali pro každý měsíc roku 1989 jednu konkrétní situaci, kterou si příslušníci StB zaznamenali do spisů jako nevyhovující režimu. Každá z událostí byla něčím zajímavá, postupně nám představily jiný pohled na stav republiky na konci komunistické vlády, než jaký nabízí učebnice dějepisu. Kontrast dnešní a tehdejší doby byl patrný již od úvodní scény, kde policie vyslýchala matku bývalého disidenta Stanislava Devátého za držení zakázaných knih. Mnoho z nich přitom dnes patří k základům české literatury, například romány Josefa Škvoreckého.

Ve druhé části nás čekala diskuze s Mojmírem Kučerou, režisérem zmíněného filmu. Z původní nejistoty, jak bude věkově rozdílné publikum reagovat a co vůbec očekávat, se vyvinula velmi příjemná a užitečná hodina. Pan Kučera zmínil nejen nejrůznější detaily příprav a procesu výroby dokumentu, ale volně navázal i vzpomínkami na 80. léta. Zmínil i několik praktických tipů pro tvoření rozhovoru. Zřejmě všechny mile překvapila jeho otevřenost a ochota, se kterou v závěru odpovídal na naše dotazy.

Celý program jenom potvrdil, že poutavá forma dokáže udělat atraktivními i pro mnohé jinak nezáživná témata. Páteční beseda byla přínosnou rekapitulací důležitých událostí moderní historie a je dobře, že se neustále připomínají jak nám, tak i ještě mladším ročníkům.

Michaela Dvořáková, septima A

Španělská kultura křížem krážem

Španělská kultura je synonymem emocí. Nelze ji nezúčastněně pozorovat zpovzdálí, je třeba ji prožít a „ochutnávat“ všemi smysly.

Každoročně počátkem listopadu vinohradské studio Itaka připravuje interaktivní program pro školy, nazvaný Španělská kultura křížem krážem, opravdovou „ochutnávku“ alespoň části toho, co země na Pyrenejském poloostrově může nabídnout.

Každý rok má tento pořad úspěch mezi skupinami studentů španělštiny naší školy, kteří se ho účastní. V letošním roce to byli studenti G2.A, kteří se nechali unést rytmem a melodiemi temperamentního flamenka, vyzkoušeli si hru na cajón, jak správně rozevřít a používat vějíř, pozápasili s kastanětami, pokusili se o graciézní taneční pohyby s mantónem, flamenkovým přehozem. Připomněli si to, co je typické pro jednotlivé části Španělska a také významné osobnosti španělské historie, kultury a sportu. Aby kulturní hostina byla dovedena k dokonalosti, na závěr pořadu nechyběly typické španělské chuťovky – tapas a nealkoholická sangría.

I letos, stejně jako v předchozích letech, si všechny smysly „přišly na své.“

I.Svobodová