Archiv autora: admin

Zájezd do Švýcarska

6.5. – 11.5. 2019

V pondělí v deset hodin večer jsme se všichni do jednoho sešli na Strašnické a nedlouho poté jsme již seděli v autobuse a natěšeni na společný výlet mířili na Plzeň. Byl nám představen plán následujícího dne, paní průvodkyně, řidiči Vasil a Vašek i kuchař Gustav. Pak jsme se většinu cesty pokusili prospat. Naší první skutečnou zastávkou, nepočítám-li několik českých a německých čerpacích stanic, byla Kostnice. Zhlédli jsme mimo jiné Husovu ulici, Husův dům, Husův kámen a sochu kurtizány. Následně jsme pokračovali dál na jihozápad a zastavili u Technoramy, obrovské několikapatrové haly plné fyzikálních pokusů a přístrojů. Tam jsme strávili několik hodin a potom už nás čekalo jen večerní ubytování v naší horské chatě.

Po příjemném probuzení na naší horské chatě jsme se vydali na cestu do samotného CERNu, který byl již od začátku naším hlavním cílem. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si mohli prohlédnout skulpturu velkého fyzikálně-matematického „taháku“ před návštěvnickým centrem. Dále následovala prohlídka prvního ze dvou muzeí, která měla za úkol návštěvníkům vysvětlit princip urychlování částic, průběh jejich srážek a také konstrukci 27 km dlouhého urychlovače LHC. Během návštěvy jsme se setkali s ukázkami vyřazených detektorů, u nichž bylo vysvětleno, na jakém principu fungují a také s částmi bývalých urychlovačů. Poté jsme pokračovali do druhého muzea, kde se nacházela spousta „artefaktů“ z doby rozvoje CERNu, jako třeba první webový server.

Naše cesta dále pokračovala do Ženevy, kde jsme si z poměrně slušné blízkosti, asi 10 m, mohli prohlédnout vodotrysk tryskající do výšky 140 metrů s úsťovou rychlostí asi 200 km/h a dále také prohlídka historické části města. Na zpáteční cestě, která vedla přes business centrum Ženevy, jsme zastavili u sídla Organizace spojených národů a mohli si prohlédnout okolní stavby reprezentující mír a lidská práva. Následovala cesta zpět na ubytování, kde se skoro každý těšil na ulehnutí do postele po takto nabitém dni.

Ve čtvrtek jsme měli před sebou opět nabitý program ve francouzské oblasti Švýcarska, který jsme si nenechali zkazit ani pochmurným počasím. Náš den jsme začali procházkou podél Ženevského jezera od gotického hradu Chillon až do nedalekého pobřežního města Montreux. Zde jsme navštívili bývalé prostory nahrávacího studia Mountain Studios. Ty jsou dnes přetvořeny na muzeum věnované hudební skupině Queen, která v těchto prostorech totiž mnoho let tvořila.

Z Montreux jsme se přesunuli do Olympijského muzea ve městě Lausanne, které myslím bývá po právu nazýváno jedním z nejkrásnějších evropských muzeí.

Náš čtvrtý den pobytu jsme zakončili krátkým přejezdem přes hranice. Přímo z Lausanne jsme se totiž vydali parníkem přes Ženevské jezero do francouzského lázeňského města Évian. To je proslulé především díky minerální vodě nesoucí stejný název, která pochází právě odsud.

Po návratu přes jezero zpět vyrazil náš autobus zpět do ubytování, kde jsme před sebou měli poslední noc.

A najednou tu byl poslední den našeho zájezdu, na který se ale někteří z nás těšili možná úplně nejvíc. Po snídani a vyklizení pokojů jsme se přesunuli k sýrárně Gruyères, kde jsme se za doprovodu kravičky Trešinky dozvěděli o tradičním procesu výroby švýcarského sýru. A potom už jsme před sebou měli druhou část gastronomického poznávání Švýcarska – čokoládovnu Cailler, kde kromě mnoha zajímavých informací o historii a zpracování čokolády byla také bohatá ochutnávka. Spokojení a s plnými žaludky jsme se vydali autobusem do hlavního města Bernu. Pozdravili jsme místní medvědí celebrity, prošli si historické centrum města a poté už nás čekal jen celonoční přejezd přes Německo zpět do Prahy.

Studenti O 7.B

Po stopách Karla Hynka Máchy

Dne 2. 5. 2019 se třídy O5.B a G2.A vydaly pod vedením profesorek Kyliánové, Vágnerové a Kadečkové na třídenní literárněhistorickou exkurzi do míst, kde za svého života pobýval básník Karel Hynek Mácha. Po cestě z pražského Masarykova nádraží a přestupu v Nymburku jsme dorazili do Doks, kde jsme si rozdělili pokoje a ubytovali se.

První den jsme v Doksech navštívili Máchovo muzeum, kde byly kromě informací o Máchovi k vidění i obecné informace o romantismu. Po prohlídce muzea jsme se vydali na procházku kolem Máchova jezera. Došli jsme až k legendární skále, ze které měla skočit Jarmila – jedna z hlavních postav Máje. Den jsme zakončili romantickým poslechem Máje na Šibeničním vršku, odkud byl krásný výhled na noční krajinu.

Druhý den ráno jsme vyrazili na pěší výlet na hrad Bezděz. Náročné stoupání nám neulehčil silný ledový vítr, přesto se nám ale podařilo kopec zdolat a prohlédnout si zbytky středověkého hradu. Odpoledne jsme dostali za úkol formou skupinové práce divadelně zpracovat jednu pasáž z Máje. Všechna divadelní představení se velmi povedla. Večer byl završen sledováním filmového zpracování románu Pýcha a předsudek od anglické spisovatelky Jane Austenové.

V sobotu, což byl poslední den naší exkurze, jsme z Doks odjeli do Litoměřic. Narozdíl od prvních dvou dnů nám počasí příliš nepřálo. Výstup na vrch Radobýl byl doprovázen intenzivním deštěm. Po zdolání Radobýlu nás místní historik vyprávěl o krátkém pobytu Máchy v Litoměřicích. Z Litoměřic už jsme zamířili vlakem do Všetat, kde jsme přestoupili na vlak jedoucí do Prahy.

Exkurze se velmi vydařila. Program byl různorodý, vyzkoušeli jsme si velké množství nejrůznějších aktivit a podívali jsme se na mnoho zajímavých míst. I když nás přijela většina naprosto vyčerpaných, bylo to s pocitem, že to stálo za to a že bychom si exkurzi klidně znovu zopakovali. Proto bych chtěl poděkovat paním profesorkám za organizaci celé akce.

Vojtěch Kočí, kvinta B

Prezentace o studiu na zahraniční střední škole

Dne 7. listopadu 2018 od 14:00 se na našem gymnáziu konala informační prezentace organizace YFU o studiu na zahraniční střední škole.

YFU, neboli Youth For Understanding (=Mládež pro porozumění), je nezisková organizace, která byla založena roku 1951 v USA. Od té doby se z jedné pobočky stalo více než padesát v různých zemích světa. Pobočka YFU Česká republika se zabývá výměnnými programy středoškoláků, přičemž organizuje jak výjezdy českých studentů do zahraničí, tak pobyty cizinců u nás.

YFU je založeno především na dobrovolnících a právě tři z nich navštívili Omskou a během necelé hodiny nám předali mnoho zajímavých informací o tom, proč se zúčastnit, co studium na střední škole v zahraniční obnáší, do jakých zemí je možné se vydat a nebo co znamená „kulturní šok“. Nebyli jsme ochuzeni ani o vtipné příhody, které zažili právě YFU dobrovolníci, když byli jako studenti na svých výměnných pobytech v USA, Norsku a Švýcarsku. Pro některé z nás, co jsme už na výměnu během střední školy věkově moc staří, zmínili také možnost stát se hostitelskou rodinou a na jeden školní rok k sobě přijmout zahraničního studenta.

Celkově se jednalo o velmi zajímavou prezentaci a věřím, že určitě některé studenty zaujala a třeba se někdy v budoucnu vydají právě s touto organizací do ciziny nasbírat nové zkušenosti, přátele a zážitky na celý život.

Kateřina Choutková

 

 

Berlín 2018

V pátek 19. října se uskutečnil dnes již tradiční podzimní výlet do Berlína. Zájezdu se účastnili studenti kvinty, sexty a prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Z Prahy jsme vyrazili v brzkých ranních hodinách a po zhruba čtyřech hodinách jízdy jsme dorazili do východní části německé metropole. Naší první zastávkou bylo nejznámější náměstí v Berlíně zvané Alexanderplatz. Poté jsme prošli pod slavnou televizní věží a pokračovali dále kolem Neptunovy fontány a radnice Rotes Rathaus až k Berlínskému dómu. Tuto ohromnou katedrálu jsme si mohli prohlédnout i zevnitř. Poté nás již čekala návštěva takzvaného Muzejního ostrova, na kterém se nachází celkem pět světově významných muzeí. My jsme navštívili Neues Museum, jehož nejslavnějším vystavovaným exponátem je busta slavné panovnice Nefertiti. Po prohlídce muzea jsme pokračovali po třídě Unter den Linden, dále přes náměstí Gendarmenmarkt až ke známému Checkpoint Charlie, kde býval přechod mezi západní a východní částí Berlína. Zde jsme navštívili muzeum Berlínské zdi. Pak jsme se vydali přes náměstí Potzdamerplatz směrem k Braniborské bráně, kde jsme měli rozchod a mohli jsme si dojít prohlédnout třeba slavnou budovu Reichstagu. Potom jsme nastoupili do autobusu a ještě jsme udělali krátkou zastávku u Pamětního kostela císaře Viléma. Zde jsme měli opět krátký rozchod a pak už jsme se vydali na cestu do Prahy, kam jsme dorazili ve večerních hodinách. Velmi důležité na celém výletě bylo i to, že nám vyšlo pěkné počasí. I díky tomu si myslím, že jsme toho za jeden den z Berlína viděli víc než dost. Výlet byl tedy vydařený a myslím, že i našemu pedagogickému doprovodu, který tvořili pan profesor Zezula a paní profesorky Bednářová a Maděrová, se velmi líbil.

Šimon Vydlák (fotografie: Vojtěch Vrablík)