Podmínky klasifikace

Chemie

 • účast na vyučovacích hodinách je alespoň 70% v daném pololetí
 • absolvování alespoň 80% testů v daném pololetí
 • odevzdání protokolů z laboratorních prací, kterých se žák účastnil v daném pololetí
 • z celkové počtu známek musí být více než 50% známek s hodnocením 1-4

Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bude žák psát souhrnný test za celé pololetí, který bude zahrnovat všechna témata probíraná v aktuálním pololetí. Za každý tématický celek bude udělena samostatná známka s váhou 10.

Seminář z chemie

 • účast na vyučovacích hodinách je alespoň 70% v daném pololetí
 • absolvování alespoň 80% testů v daném pololetí
 • odevzdání protokolů z laboratorních prací, kterých se žák účastnil v daném pololetí
 • z celkové počtu známek musí být více než 50% známek s hodnocením 1-4

Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bude žák psát souhrnný test za celé pololetí, který bude zahrnovat všechna témata probíraná v aktuálním pololetí. Za každý tématický celek bude udělena samostatná známka s váhou 10.

Matematika

 • účast na vyučovacích hodinách je alespoň 70% v daném pololetí
 • absolvování alespoň 80% testů v daném pololetí
 • z celkové počtu známek musí být více než 50% známek s hodnocením 1-4

Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bude žák psát souhrnný test za celé pololetí, který bude zahrnovat všechna témata probíraná v aktuálním pololetí. Za každý tématický celek bude udělena samostatná známka s váhou 10.