Seminář a cvičení z matematiky

Témata semináře

2 hodiny týdně, 66 hodin za rok;
dvouletý kurz – předmaturitní a maturitní ročník

1)    Cíle předmětu:
Předmět navazuje, doplňuje, systematizuje a zčásti rozšiřuje obsahovou povinného předmětu matematika. Společně se seminářem Aplikovaná matematika v maturitním ročníku připravuje studenty na maturitní zkoušku z matematiky, přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy a výuku matematiky na vysokých školách. Obsahová náplň je průběžně aktualizována podle požadavků vysokých škol a vývojem reformy maturitní zkoušky. Je vhodný zejména pro uchazeče o studium na VŠE, ČVUT (fakulta architektury, elektrotechnická, strojní, stavební), VŠCHT, MFF UK, učitelství matematiky apod.

2)    Požadavky na klasifikaci:
80 % účast, 2 písemné práce za pololetí, 2 seminární práce, řádně odevzdané samostatné domácí práce.

3)    Vyučovací pomůcky:
Sešit 460 -A4 , kalkulačka – doporučuji CASIO fx-350 TL, tabulky, rýsovací pomůcky-  mikrotužka 0,5mm (č. 3), liner 0,3 mm – červený a zelený,  trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko, šablona grafů funkcí Logarex 25516.