O autorovi

Jaroslav Buchta

  • absolvent Univerzity Karlovy – 1991 (Mgr.)
  • učitel matematiky – od r. 1992
  • statutární zástupce ředitele školy – od r.1995
  • absolvent Studia pro ředitele škol a školských zařízení – 2007
  • instruktor sportovních kurzů a lyžařských kurzů
  • kurz Vodní záchranné služby ČČK
  • zájmy: matematika, československá fortifikace , vojenská historie, turistika