Časová dotace

Osmileté studium
prima–kvinta: 4 hod. týdně
sexta: 3 hod. týdně
septima–oktáva: 4 hod. týdně

Čtyřleté studium
1.–4. ročník: 4 hod. týdně

Stránky věnované Českému jazyku a literatuře