Časová dotace

Osmileté studium
prima-kvinta: 4 hod. týdně
sexta: 3 hod. týdně
septima: 4 hod. týdně
oktáva: 4 hod. týdně

Čtyřleté studium
1.-4. točník: 4 hod. týdně

Stránky věnované Českému jazyku a literatuře