Semináře

Literární seminář (VLS)

Cílem předmětu je rozšíření učiva literární výchovy. Výklad se soustředí zejména na vývoj západních literatur od 2.poloviny 19.století do současnosti. Důraz bude kladen i na samostatnou četbu a interpretaci literárních děl.

Mgr. Petr Šimek – vyučuje v septimách, G3, oktávách a G4 – 2 hodiny týdně                                                                                                      Mgr. Alena Drmolová – vyučuje v septimách, G3 – 2 hodiny týdně

Seminář a cvičení z českého jazyka (VSC)

Seminář je určen pro ty studenty, kteří mají zájem o český jazyk a chtějí o něm získat hlubší teoretické znalosti a také zvýšit jazykovou kulturu svých ústních i písemných jazykových projevů. Náplní semináře bude především studium popularizační literatury a praktická aplikace získaných poznatků na konkrétní jazykový materiál (analýzy mediálních, školních a beletristických textů); dále zadávání samostatných seminárních prací (tematika podle zájmu studentů).

Mgr. Jana Kadečková – vyučuje v oktávách a v G4 – 2 hodiny týdně

Drama 20. století (VDR)

Seminář je určen pro studenty, kteří se zajímají o dramatickou tvorbu, o divadlo. Studenti se seznámí s vývojem a historií českých divadel a s hlavními proudy dramatu minulého století.

Těžiště práce bude spočívat v interpretaci konkrétních divadelních her – zhlédnutých nebo přečtených, v rozborech a hodnocení konkrétních divadelních představení, v porovnání vlastních názorů s odbornými recenzemi. Součástí semináře budou i exkurze do divadel, besedy s herci, režiséry, dramatiky.

Seminář je vhodný především pro ty studenty, kteří se chtějí věnovat humanitním oborům, jeho cílem je prohloubení základních znalostí získaných během studia.

Mgr. Miloslav Nápravník – vyučuje v oktávách a G4 – 2 hodiny týdně

Stránky věnované Českému jazyku a literatuře