GDPR

Informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů – COOKIES

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí ředitele školy.

Pověřenec pro OOÚ: Eva Šmídová (Consultant)  

Moore Czech Republic s.r.o,

Tel.: +420 227 031 495

consultant@moore-czech.cz