Archiv rubriky: Aktuální akce školy

Poučení o důsledcích neodevzdání podepsaného čestného prohlášení

Níže uvádíme vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu v případě nedoložení podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v den konání přijímací zkoušky.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Zasílání pozvánek

Vážení rodiče,

dnes, t.j. 22.5. 2020, rozesíláme poštou obálky s pozvánkou na přijímací zkoušky. Ještě jednou připomínáme, že v obálce najdete i formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který musí každý uchazeč odevzdat před vstupem do budovy školy v den přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek

Čtyřleté vzdělání – řádný termín jednotné přijímací zkoušky je 8. 6. 2020, náhradní termín 23. 6. 2020

Osmileté vzdělání – řádný termín jednotné přijímací zkoušky (z českého jazyka a z matematiky) je 9. 6. 2020, náhradní termín 23. 6. 2020

  1. termín školní přijímací zkoušky ( z anglického jazyka) je 3. 6. 2020, náhradní termín 19. 6. 2020 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako první v pořadí na přihlášce ke studiu
  2. termín školní přijímací zkoušky (z anglického jazyka) je 5. 6. 2020, náhradní termín 22. 6. 2020 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako druhou v pořadí na přihlášce ke studiu –

Pozvánku zašle ředitel školy nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání přijímací zkoušky.

Přípravné kurzy-přeplatek

Vážení rodiče,

přípravné kurzy pro uchazeče o studium na naší škole nebyly vzhledem k uzavření škol realizovány v plném rozsahu. Abychom Vám mohli vrátit poměrnou část kurzovného za neodučené kurzy, zašlete nám prosím žádost o vrácení peněz, a to na e-mail: info@omska.cz. Omlouváme se za vzniklé komplikace a všem uchazečům přejeme úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Formulář žádosti najdete ZDE.