Archiv rubriky: Aktuální akce školy

Regionální výběrová konference EYP v Hradci Králové

Ráno dne 11. listopadu se studenti sešli na pražském vlakovém nádraží a vyjeli směr Hradec Králové, kde na ně čekala regionální konference EYP CZ probíhající v anglickém jazyce. EYP (neboli European Youth Parliament, v překladu Evropský parlament mládeže) je nezisková organizace pořádající různé konference a jiné vzdělávající akce pro studenty.

Celý první den jsme věnovali hraní poznávacích her, a to nás s ostatními delegáty stmelilo a naladilo na skvělou přátelskou atmosféru. Na závěr úvodního dne jsme měli večeři v rámci Eurovillage. Probíhalo to tak, že každé zúčastněné delegaci byla přidělena nějaká evropská země a následně si připravili stánky s tradičním jídlem, v našem případě to bylo Španělsko.

Druhý den jsme se pustili do samotného debatování. Na EYP konferencích se řeší současné problémy, se kterými se potýká Evropský parlament v reálném životě. Byli jsme rozděleni do komisí, kde několikačlenná skupina lidí řešila potíže jako energetická krize, neférové podmínky v mezinárodním obchodě, moderní otroctví, právo na interupci, šíření exotických nemocí z cizích krajin a další. Diskutovat takto vážná témata není lehké, ale přesto jsme došli k několika způsobům řešení, a ty jsme sepsali do rezolucí.

Po tomto náročném dni jsme se potřebovali trochu odreagovat a naštěstí byl pro nás připravený večerní program v podobě diskotéky. Měli jsme se převléknout do nejrůznějších kostýmů. V našem podání silně dominovalo zastoupení různých verzí zpěvačky Taylor Swift, ale objevily se i různé jiné filmové postavy, řečtí bohové a mnoho dalších.

Poslední den jsme před všemi delegáty představili naše rezoluce a hlasovali jsme o nich na tzv. valném shromáždění (General Assembly). Po hodinách obrovského množství dotazů, připomínek, názorů a dohadů si několik komisí dokázalo obhájit své rezoluce. Tyto tři dny uběhly jako voda, ale budeme na ně s radostí vzpomínat a doufáme, že se co nejvíce z nás zúčastní i národní výběrové konference v Kolíně.

Nikol Príhodová O5.B

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, milí uchazeči,

srdečně vás zveme na 2. den otevřených dveří, který proběhne ve středu 11.ledna 2023 od 16:00 do 18:00 v budově našeho gymnázia. Můžete si prohlédnout školu i s odbornými učebnami. K dispozici vám budou vyučující, kteří vám rádi zodpoví otázky týkající se výuky jednotlivých předmětů. V 16:30 proběhne setkání zájemců o studium s vedením školy.

Těšíme se na vás!

Studentské prezidentské volby

Ve dnech 12. a 13. prosince proběhlo na naší škole 1. kolo studentských prezidentských voleb. Zúčastnilo se ho 71% oprávněných voličů vyšších ročníků gymnázia. Zvítězila Danuše Nerudová se ziskem 51% hlasů. Poděkování patří všem, kteří se voleb zúčastnili, tedy aktivně hlasovali. Za pomoc s organizací těchto voleb děkuji Marku Řezníčkovi a Adamu Kryhutovi z O6.B a Johaně Seemanové z O7.B.

Beseda s historikem Jiřím Padevětem

Beseda s historikem Jiřím Padevětem

Ve čtvrtek 8. prosince se studenti O8.A a O8.B společně s panem profesorem Zezulou, paní profesorkou Maděrovou a panem zástupcem Horákem zúčastnili besedy s historikem Jiřím Padevětem. Tématem besedy byl Protektorát Čechy a Morava a následný odsun Němců. Tomuto tématu se Padevět věnuje i ve své publikační činnosti, mezi jeho knihy patří Průvodce protektorátní Prahou, za níž získal cenu Magnesia litera, Krvavé léto 1945, Průvodce stalinistickou Prahou a mnoho dalších. Období nacistické a komunistické tyranie zpracovává i pro TV Seznam v pořadu Krvavá léta. Mimo to je od roku 2006 ředitelem nakladatelství Academia.

Po krátkém úvodu pana profesora Zezuly následovala přibližně dvouhodinová přednáška, během níž nás Jiří Padevět seznámil se vznikem a zánikem druhé republiky a poté jsme se přesunuli k ožehavé otázce Mnichovské dohody a vzniku protektorátu. Dozvěděli jsme se něco o známých i méně známých osobnostech československého odboje, z nichž mnozí ve své činnosti pokračovali i v třetím odboji, tedy v době po komunistickém převratu. Mezi nimi byl i Štěpán Gavenda, odvážný převaděč, který mnoha lidem pomohl dostat se přes hranice – jeho jméno ale dnes většina lidí nezná. Ovšem každá mince má dvě strany – mezi Čechy byli i zrádci jako Jaroslav Nachtmann nebo Karel Čurda. Jak ale sám Padevět řekl, většina lidí nepatřila ani mezi hrdiny, ani mezi zrádce a sami nevíme, na kterou stranu bychom se v takové situaci přiklonili.

Přes zmínky o osudech českých Židů a Romů, koncentračních táborech a transportech smrti jsme se dostali až k Pražskému povstání a k temnému období českých dějin – divokému odsunu Němců z československého území. Zmíněny byly například obce Postoloprty, Švédské šance nebo Lanškroun. Několik konkrétních příběhů dokonale vyobrazilo, jak silně protiněmecká atmosféra v Československu po válce panovala, přiživovaná projevy významných politiků. Nejhorší masakry však byly často páchány lidmi, jejichž protektorátní minulost byla značně pochybná a v násilí spatřovali spíše senzaci.

V následující půl hodině došlo na otázky z řad studentů i profesorů. Dotazy se týkaly třeba role prezidenta Edvarda Beneše nebo odsunu Němců z Polska, ale zmiňovala se také současnější témata jako paralela s aktuální agresí Ruska a novodobý postoj Německa k holokaustu.

Děkujeme panu Padevětovi za to, že nám svým poutavým vyprávěním přiblížil toto problematické období našich dějin a rozšířil naše znalosti z hodin dějepisu. Poděkování patří také panu profesoru Zezulovi za organizaci celé akce.

Kateřina Voříšková, O8.A

Norimberk exkurze

Dne 25. 11. se němčináři ze tříd O6.A, O6.B, O7.A, G2.A a O8.A vydali na jednodenní výlet do bavorského Norimberku. Doprovod nám dělaly paní profesorky Kyliánová a Maděrová, pan profesor Zezula a pan zástupce Horák. Nebyl by to ovšem pořádný německý zájezd, kdyby s námi tradičně nevyrazil i průvodce Ondra.

Po klidné cestě, při níž jsme dospávali brzký sraz, jsme dorazili na místo. Jelikož byl Norimberk městem vzrůstu i pádu nacismu, byla součástí zájezdu návštěva areálu, kde se sjížděla říšská strana NSDAP a kde je dnes zřízeno muzeum. Tam jsme náš výlet započali a v provizorní expozici si mohli doplnit znalosti o této části německé historie.

Následoval přesun na středověký hrad Kaiserburg, který – jak už jméno napovídá – byl odedávna sídlem císařů. Mnohé z nás překvapily četné odkazy na Karla IV., který údajně hrad navštívil dvaapadesátkrát a obecně měl k celému Norimberku velmi vřelý vztah.

Další etapou výletu – stále v historickém duchu – bylo zavítání do domu, ve kterém žil Albrecht Dürer, významný německý renesanční malíř, a shodou okolností také norimberský rodák! Měli jsme možnost si celé obydlí projít a prohlédnout si dobové zařízení, včetně malířovy tiskařské dílny a lakovny. Součástí domu byla i galerie s Dürerovými nejznámějšími díly.

Po všech těchto kulturních zážitcích už nicméně došlo na část programu, na kterou všichni netrpělivě vyčkávali – vánoční trhy neboli Christkindlesmarkt. Ty norimberské se řadí k největším a nejvyhlášenějším v Evropě a my na ně dorazili zrovna v den zahájení. Ze stánků se kromě vůně linula už i vánoční atmosféra a téměř všichni z trhů odcházeli o pár eur lehčí.

Naší poslední zastávkou (nebereme-li v potaz benzínku na hranicích) pak byla perníkárna Schmidt. Norimberk je v tomto ohledu „německými Pardubicemi“, a perníkárna tak byla nezbytným bodem programu. Na místo jsme dorazili poměrně promrzlí, takže jsme velmi uvítali úvodní malou ochutnávku společně s horkým punčem. V krátkém dokumentu jsme se pak dozvěděli o historii firmy a její perníkářské tradici, nicméně nejvíce si nás stejně získal dárkový poukaz na následný nákup. Poté už jsme se, plni perníku i dojmů, naskládali do autobusu, který nás dovezl zpět do Prahy.

Velký dík patří našemu průvodci Ondrovi za poutavé provedení Norimberkem se spoustou zajímavostí, panu řidiči za bezpečnou jízdu a v neposlední řadě hlavně našim profesorům, kteří celý výlet skvěle zorganizovali.

Aneta Šimůnková, O8.A