Archiv rubriky: Aktuální akce školy

Třídní schůzky přijatých uchazečů

Třídní schůzky zákonných zástupců uchazečů přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se konají v pondělí 31.8.2020 od 17 hodin. Vzhledem ke kapacitě učeben doporučujeme účast jedoho zákonného zástupce přijatého uchazeče. V případě neúčasti zákonného zástupce na třídních schůzkách poskytne informace o vzdělávání třídní učitel.

Výsledky přijímacích zkoušek – osmileté vzdělávání

Rodiče přijatých uchazečů si mohou vyzvednout na recepci školy rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, a to v úředních hodinách: ve středu 17.6. 2020 v 8:00 – 17:00 a ve čtvrtek 18.6. 2020 v 8:00 – 13:00.

Zároveň touto cestou prosíme rodiče přijatých uchazečů, kteří nebudou mít zájem studovat na naší škole, aby nám tuto skutečnost v co nejkratší době sdělili prostřednictvím emailu na adresu info@omska.cz.

Výsledky přijímacích zkoušek pro osmileté studium si můžete prohlédnout ZDE.

Výsledky přijímacích zkoušek – čtyřleté vzdělávání

Rodiče přijatých uchazečů si mohou vyzvednout na recepci školy rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, a to v úředních hodinách: v úterý 16.6. 2020 v 8:00 – 13:00 a ve středu 17.6. 2020 v 8:00 – 17:00.

Zároveň touto cestou prosíme rodiče přijatých uchazečů, kteří nebudou mít zájem studovat na naší škole, aby nám tuto skutečnost v co nejkratší době sdělili prostřednictvím emailu na adresu info@omska.cz.

Výsledky přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium si můžete prohlédnout ZDE.

Poučení o důsledcích neodevzdání podepsaného čestného prohlášení

Níže uvádíme vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu v případě nedoložení podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v den konání přijímací zkoušky.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.