Archiv rubriky: Aktuality

Informace pro rodiče nově přijatých studentů

Zveme vás na úvodní třídní schůzku, která se koná ve středu 26.6.2019 od 17 hodin v budově školy. Na této schůzce vám budou poskytnuty základní informace o vzdělávání a organizaci výuky v nadcházejícím školním roce. Přítomni budou m.j. ředitel školy, jeho zástupci a výchovný poradce. Vaše účast je žádoucí. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, poskytne Vám všechny informace třídní profesor po dohodě na začátku školního roku.

Doneste s sebou prosím podepsanou aktuální průkazovou fotografii studenta pro potřeby školní evidence a objednání ISIC karty (vstup do budovy a školní obědy).

Darování krve

Ve dnech 5. a 6. června 2019 studenti septimy A, G3.A, G3.B a 8.A pod vedením prof.Bojkovského darovali krev na Transfúzním oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Všem dárcům moc děkuji.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Dne 29. 4. konalo 20 studentů třídy O4.A v pražském Goethe Institutu mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch. Všichni zúčastnění zkoušku úspěšně složili a prokázali tak dosažení jazykové úrovně A2 dle evropského jazykového referenčního rámce. Chtěli bychom vyzdvihnout a ocenit píli a odpovědnost, s nimiž k přípravě na zkoušku přistupovali.

Všem žákům k úspěchu srdečně gratulujeme!

Jakub Dvořák a Andrea Kyliánová

Po stopách Karla Hynka Máchy

Dne 2. 5. 2019 se třídy O5.B a G2.A vydaly pod vedením profesorek Kyliánové, Vágnerové a Kadečkové na třídenní literárněhistorickou exkurzi do míst, kde za svého života pobýval básník Karel Hynek Mácha. Po cestě z pražského Masarykova nádraží a přestupu v Nymburku jsme dorazili do Doks, kde jsme si rozdělili pokoje a ubytovali se.

První den jsme v Doksech navštívili Máchovo muzeum, kde byly kromě informací o Máchovi k vidění i obecné informace o romantismu. Po prohlídce muzea jsme se vydali na procházku kolem Máchova jezera. Došli jsme až k legendární skále, ze které měla skočit Jarmila – jedna z hlavních postav Máje. Den jsme zakončili romantickým poslechem Máje na Šibeničním vršku, odkud byl krásný výhled na noční krajinu.

Druhý den ráno jsme vyrazili na pěší výlet na hrad Bezděz. Náročné stoupání nám neulehčil silný ledový vítr, přesto se nám ale podařilo kopec zdolat a prohlédnout si zbytky středověkého hradu. Odpoledne jsme dostali za úkol formou skupinové práce divadelně zpracovat jednu pasáž z Máje. Všechna divadelní představení se velmi povedla. Večer byl završen sledováním filmového zpracování románu Pýcha a předsudek od anglické spisovatelky Jane Austenové.

V sobotu, což byl poslední den naší exkurze, jsme z Doks odjeli do Litoměřic. Narozdíl od prvních dvou dnů nám počasí příliš nepřálo. Výstup na vrch Radobýl byl doprovázen intenzivním deštěm. Po zdolání Radobýlu nás místní historik vyprávěl o krátkém pobytu Máchy v Litoměřicích. Z Litoměřic už jsme zamířili vlakem do Všetat, kde jsme přestoupili na vlak jedoucí do Prahy.

Exkurze se velmi vydařila. Program byl různorodý, vyzkoušeli jsme si velké množství nejrůznějších aktivit a podívali jsme se na mnoho zajímavých míst. I když nás přijela většina naprosto vyčerpaných, bylo to s pocitem, že to stálo za to a že bychom si exkurzi klidně znovu zopakovali. Proto bych chtěl poděkovat paním profesorkám za organizaci celé akce.

Vojtěch Kočí, kvinta B

Návštěva Jihomoravského kraje

Ve dnech 23. až 26. dubna se konala zeměpisná exkurze do JIhomoravského kraje a Brna, jíž se zúčastnilo jedenáct studentů obou septim a obou třetích ročníků čtyřletého gymnázia, kteří navštěvují seminář ze zeměpisu. Byli doprovázeni pány profesory Grollem a Dvořákem. Z pražského Hlavního nádraží jsme vyrazili po páté hodině odpolední a po necelých třech hodinách jízdy jsme dorazili do druhého největšího města České republiky, Brna. Ve večerních hodinách jsme byli ubytováni v příjemném hostelu v samém centru města.

Druhý den exkurze začal návštěvou Masarykovy univerzity, konkrétně jejího geografického ústavu přírodovědecké fakulty. Zde pro nás měl doktor Herber připravený výklad o tom, jak celá univerzita funguje, o její historii atd. Neopomněl zavzpomínat na p. profesora Grolla, který na této univerzitě studoval. Dále jsme zde prošli mapovnu, jednu z knihoven a také exteriéry. Odpoledne jsme vyrazili směrem na krajský úřad. Zde jsme absolvovali výklad o minulosti a současnosti Jihomoravského kraje a o fungování krajské samosprávy. Z přírodovědeckého hlediska byly zajímavostí včelí úly na střeše krajského úřadu, odkud byl mimochodem pěkný výhled na centrum Brna. Zapálený úředník odboru životního prostředí nám poskytl přes půl hodiny svého času, při níž jsme si vyslechli přednášku o chovu včel nejen v centru města.

Třetí den byl věnován lehčí pěší turistice. Po ránu jsme odjeli vlakem z Brna na Pálavu, kde jsme zdolali kopec Děvín, z něhož byl nádherný výhled na vodní nádrž Nové mlýny a na celou Pálavu. Celý den bylo nádherné počasí. Po návratu do Brna jsme se odebrali do naučného centra VIDA!, kde jsme si mohli ověřit své znalosti nebo se také něco nového dozvědět.

Poslední den exkurze jsme věnovali návštěvě magistrátu města Brna, jehož prohlídka probíhala podobně jako návštěva krajského úřadu. (Tedy až na přednášku o včelách.) Tato prohlídka byla ovšem více zaměřená na politické fungování Brna, než na povrchní a všem známé informace o Jihomoravském kraji na krajském úřadě. V brzkých odpoledních hodinách jsme se odebrali na vlakové nádraží a následně jsme vlakem vyrazili směrem na Prahu.

Student G3.A

Studentské volby do evropského parlamentu

Studentské volby do Evropského parlamentu 2019 probíhaly ve dnech 7. a 9. května. Studenti vybírali ze 39 stran, hnutí a koalic. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 246 škol, z toho 134 gymnázií, 90 středních odborných škol (SOŠ) a 22 učilišť (SOU). Ve volbách zvítězila Česká pirátská strana. Výsledky zde

Naše škola se do tohoto projektu také zapojila. U nás zvítězila STAN a TOP 09. Zklamáním byla volební účast studentů. Celkem přišlo volit asi 30% oprávněných voličů.

Odevzdání zápisových lístků

Přijatí uchazeči mohou odevzdávat zápisové lístky na recepci školy, a to každý pracovní den v době od 7:30 do 16:00.

Zároveň žádáme přijaté uchazeče, kteří na naše gymnázium nenastoupí, aby nás o této skutečnosti informovali.