Archiv rubriky: Aktuality

Časový harmonogram přijímacích zkoušek

Časový harmonogram jednotlivých zkoušek v rámci přijímacích zkoušek.

Osmileté vzdělávání (platí pro oba termíny). V přestávkách mezi jednotlivými zkouškami uchazeči neopouští budovu školy!

Matematika Český jazyk Anglický jazyk
8:30 – 10:00 10:50 – 12:10 12:40 – 13:30

Čtyřleté vzdělávání (platí pro oba termíny). V přestávce mezi zkouškami z matematiky a českého jazyka uchazeči neopouští budovu školy!

Matematika Český jazyk
8:30 – 10:00 10:50 – 12:10

Projekt Praha – Thale 2019

Výměnný pobyt Prag – Thale 2019

Již tradičně se tento rok ve dnech 31.3.-5.4.2019 konala druhá část projektu Prag – Thale, při kterém se opět setkali studenti našeho gymnázia se studenty německé školy z Thale, Europa Gymnasium Richard von Weizsäcker, a společně šest dní pracovali na projektu s názvem Prag akustisch. Celkem se tohoto projektu účastnilo 30 studentů, 16 Čechů a 14 Němců, kteří byli po celý týden ubytováni v českých rodinách.

Hned v pondělí jsme po oficiálním přivítání ve škole byli rozděleni do pěti skupin, ve kterých jsme dále pracovali na zadaných tématech. Skupiny se věnovaly jak zvukům města, tak zvukům každodenním, zvuku jako fyzikálnímu pojmu nebo studenti natáčeli krátké filmy. Poslední skupina vše koordinovala a propojovala práci ostatních do podoby konečné společné prezentace.

Během týdne jsme se však nevěnovali jen projektu, ale ukazovali jsme svým hostům českou kulturu a památky – hned v pondělí jsme začali procházkou Prahy, již jsme oživili nahrávkami zvuků, které byly pro dané památky typické. Následně jsme navštívili Muzeum smyslů a lámali si hlavy se smyslovými klamy.

Celé úterý jsme strávili v Plzni, kde jsme nejprve navštívili oblíbenou turistickou atrakci – plzeňský pivovar. Celá prohlídka byla velmi zajímavá, na konci však následovalo nemalé zklamání při zjištění, že nikdo z nás nebude moci ochutnat slavný plzeňský nápoj. Odpoledne jsme strávili v duchu fyziky a biologie při návštěvě vzdělávacího centra Techmánie.

Středa dopoledne byla věnována filmu a jeho vzniku, kdy jsme navštívili Národní filmové muzeum a prošli jsem vývojem filmu jak u nás, tak také v zahraničí. Odpoledne jsme pokračovali v práci na projektu a vrcholem dne byla společná večeře. Předtím jsme však vyždímali zbytky našich sil hraním laser game.

Čtvrtek jsme skoro celý strávili ve škole a dokončovali jsme a dolaďovali poslední detaily na naši závěrečnou páteční prezentaci. Tento předposlední den jsme zakončili poslední společnou večeří a během večera jsme ještě více prohloubili vztahy s německými studenty.

V pátek vyvrcholila společná týdenní práce prezentací před našimi spolužáky a vedením školy. I přes náročnost celého programu tato prezentace dopadla velmi dobře a myslím, že všichni ze sebe dostali to nejlepší. A pak nastalo loučení, které v některých z nás vyvolalo smutek, ale v některých i úlevu, že má tento týden konečně za sebou.

Na závěr bych chtěla poděkovat našemu pedagogickému doprovodu, paní profesorce Kyliánové a panu profesoru Dvořákovi, za trpělivost a podporu a stejně tak vedení školy, které nám umožnilo se tohoto projektu účastnit. Další poděkování také patří Česko – německému fondu budoucnosti za finanční podporu celého projektu.

Martina Špejzlová, O5A

Porgmun 2019

Ve dnech 21. až 24. března se uskutečnil šestý ročník mezinárodní konference PORGMUN, která je pořádána gymnáziem PORG. Tento rok se zúčastnili delegáti ze sedmi různých zemí a dohromady bylo 11 delegací.

Ve čtvrtek jsme se sešli na Malostranském náměstí a společně se vydali na AAU Campus, kde probíhaly registrace. Zahajovací ceremoniál se konal v budově Parlamentu ČR. Na pozvání organizátorů přednášely 3 významné osobnosti české politické scény, aby svými proslovy zahájily konferenci. Jedním z přednášejících byl např. Cyril Svoboda (bývalý šéf KDU-ČSL, ministr zahraničí a nynější poradce Andreje Babiše). Součástí zahajovací ceremonie byla i debata o dialozích, do které se mohli všichni účastníci konference zapojit a projevit svůj názor. Po třech hodinách strávených v budově Parlamentu jsme se konečně setkali s komisemi a společně se vydali na procházku Prahou. Ice breakers (různé hry, během kterých se delegáti mezi sebou seznámí) probíhaly v kavárnách nebo restauracích v centru Prahy. Tento den jsme zakončili okolo osmé hodiny na Gala večeři, pořádané v netradičních prostorách Vnitroblocku.

Pátek a sobotu jsme strávili v krásném AAU Campusu, kde probíhaly práce v komisích. Po té, co jsme se všichni usadili ve svých učebnách, začala nejdůležitější část celé konference – debatování. Delegáti reprezentovali jednotlivé státy a snažili se prosazovat jejich názor, např. delegát Ruské federace v Ekonomické a sociální radě (ECOSOC) mluvil s ruským přízvukem a skoro nikdo až do posledního dne nevěděl, že byl falešný. Vždy po několika hodinách neustálého pracování proběhly tzv. cookie breaks, které trvaly 15 minut, během kterých si studenti mohli dát malou svačinu. Oběd poté probíhal každý den okolo poledne.

V neděli ráno některé komise ještě horlivě debatovaly a hlasovaly o rezolucích. Rady, které měly už vše hotové, udělovaly a plnily tresty za pozdní příchody nebo pozdní odevzdání Position paper (dokument, ve kterém delegát shrnuje názor jeho státu na daný problém). Také jsme si přečetli obsah tzv. ‚Gossip box‘, jelikož během debatování mohli delegáti psát své postřehy o ostatních delegátech a dávali je do krabice, kterou měla každá komise v učebně.
Po obědě jsme se vydali na Magistrát hl. m. Prahy, kde se konal závěrečný ceremoniál. Zde byl prostor pro proslov chairs (studenti moderující debaty v komisích), kteří zrekapitulovali celou konferenci a předali také ceny nejlepším delegátům z komise, které předsedali. Z naší delegace získal toto ocenění Filip Choděra (O7.A).


Konference se nám celkově líbila a myslím si, že mě naučila hodně nových věcí. Příští rok se určitě zúčastníme znovu. Nakonec bychom chtěli poděkovat paní profesorce Plevové, která nás měla na starost, za její trpělivost.

Thi Minh Huyen Bachová, O5.A

Mezinárodní konference EYP v Plzni

Ve dnech 21.3. – 24.3. se šestičlenná delegace z našeho gymnázia zúčastnila Národní výběrové konference evropského parlamentu mládeže v Plzni.

Jmenovitě se jednalo o studenty O6.A (Denis Borek), O6.B (Ladislav Forejt) a O5.B (Zuzana Augustová, Anna Feitová, Matthieu Morin, Kristýna Skočilasová)

Ve čvrtek ráno jsme nastoupili do autobusu a již za hodinu jsme byli na autobusovém nádraží v Plzni, odkud jsme došli na ubytování. Po krátkém zabydlení jsme se seznámili s ostatními delegáty. Bylo příjemné vidět některé známé tváře z předchozích konferencí, ale také poznat nové lidi. Zbytek odpoledne jsme strávili teambuildingem. K večeru se všichni převlékli do formálního oblečení a v plzeňském pivovaru Prazdroj proběhl zahajovací ceremoniál.

V pátek začala ta pravá náplň každé konference. Již od ranních hodin projednávaly jednotlivé komise své rezoluce a snažily se vyřešit nejrůznější problémy. Letošní témata byla zajímavá, ale oproti minulým rokům byla velmi náročná na přípravu a opravdu se ukázalo, kdo si problém pečlivě nastudoval, a kdo jen očima přelétl příručku. Po dobře odvedené práci se každá komise sešla v jiné restauraci a vychutnala si zaslouženou odměnu v podobě společné večeře.

Vytváření rezolucí pokračovalo i v sobotu, ale veškerá práce se zúročila až v neděli na General Assembly (= Valné shromáždění). I zde došlo k rozmanitým debatám a nakonec k hlasování
o schválení rezolucí.

Celá konference byla pečlivě sledována porotou, která delegáty hodnotila, a nakonec vybrala několik z nich, aby se zúčastnili jedné z mezinárodních konferencí. Mezi tyto šťastlivce patří i tři naši delegáti, a to Zuzana Augustová, Ladislav Forejt a Matthieu Morin.

Velké díky patří především paní profesorce Burgonové, za doprovod, organizaci dopravy a zajištění večeře po GA 🙂

Ladislav Forejt, O6.B