Archiv rubriky: Aktuální akce školy

Zahájení školního roku 2022/2023

Organizace zahájení školního roku 2022/2023

1.9.01A, 01B, G1A – třídnické práce v době 8:00 – 9:40.  
Ostatní třídy – třídnické práce v době 8:00 – 8:45.  
2.9.G1A – adaptační program v době 8:00 – 11:40.  
Ostatní třídy – třídnické práce v době 8:00 – 11:40.  
5.9.01B – adaptační program v době 8:00-11:40.
01A, G1A – třídnické práce v době 8:00-11:40.  
Ostatní třídy – výuka dle rozvrhu.  
Zahájení činnosti školní restaurace.  
6.9.01A – odjezd na adaptační pobyt.  
Ostatní třídy – výuka dle rozvrhu.  

01A – prima A – první ročník osmiletého gymnázia

01B – prima B – první ročník osmiletého gymnázia

G1A – první ročník čtyřletého gymnázia

Třídnické hodiny a adaptační program probíhá v kmenových učebnách – viz http://www.omska.cz/lideveskole/tridni-ucitele/

Podrobnosti o organizaci vyučování sdělí studentům třídní profesoři.

MERIMUN 2022

Ráno 17.6. se delegace z Omské sešla u Městské Knihovny Prahy s doprovodem, paní profesorkou Fialovou. Právě začínala zahajovací ceremonie konference MeriMUN. Při té se studenti dozvěděli, co je následující tři dny čeká a slyšeli zajímavé projevy od velvyslance Indie, pana Hemanta Harishchandra Kotalwar a členky Pirátské strany, Markéty Gregorové. Den byl ukončen ve škole Meridian International School. Zde probíhaly krátké rozehřívací debaty, a pak už vážnější debaty zaměřené na jednotlivá témata komisí, např. práva Uyghurů v Číně nebo ukrajinsko-ruský konflikt.

Druhý den pokračovaly debaty, při nichž studenti psali rezoluce o daných tématech a večer byl dlouho očekávaný Social Event. Třetí den se konala poslední krátká debata v komisích a přesun do Kulturního domu Krakowa, kde se konala závěrečná debata všech komisí a závěrečná ceremonie. Jeden z našich studentů se úspěšně umístil a získal cenu „honorable mention“.
Konference se nezúčastnili studenti z naší školy pouze jako delegáti, ale také jako chaiři, neboli moderátoři debaty. Konferenci jsme si velmi užili a těšíme se na další.

Kristina Cassidy, Veronika Rysová, Nikol Príhodová – O4.B

Ukončení přijímání

Milí rodiče,

kapacita nových prim a prvního ročníku je naplněna.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost.

V pondělí 30.5. jsme předali odvolání, kterým jsme nemohli z kapacitních důvodů vyhovět, nadřízenému správnímu orgánu.

Přejeme vašim dětem mnoho úspěchů a hlavně mnoho zdraví a pohody!

Přírodovědný kurz 2022

Od 2. 5. 2022 do 5. 5. 2022 se obě kvarty z naší školy účastnily přírodovědného kurzu s profesorským sborem ve složení – pan profesor Groll a paní profesorky Řasová, Špinková a Zámečníková.

Na kurz jsme dorazili v pondělí před obědem a ubytovali jsme se v poměrně hezkých chatkách. Hned po obědě jsme začali programem, což byl zeměpis. Naučili jsme se pracovat s buzolou a mapou, a dokonce jsme si vyzkoušeli změřit, jak dlouhý bude výlet, který jsme měli v následujících dnech absolvovat.

Jako další program byl přírodopis v podobě procházky po okolí plný poznání a povídání o zajímavých kytičkách. Většina z nás si ale stejně z procházky pamatuje pouze nadšenou paní profesorku, jak si fotí každou hezkou rostlinku, kterou najde. Po večeři následovala velmi poučná hra, která nám měla za úkol ukázat, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými státy ve světě. Hra sama o sobě měla velmi dobrou myšlenku, ale už po pěti minutách se to trochu zvrtlo, jednotlivé skupinky se začaly navzájem okrádat, a kdyby profesoři včas nezakročili, jistě by došlo i k zakázanému násilí. Ale zase na druhou stranu nám to skutečně ukázalo pravou povahu lidí.

Další den následovalo například vaření sýra. To byl sice skvělý zážitek, ale každý měl natolik originální vzhled a konzistenci sýra, že šlo jen těžko poznat, že jsme všichni používali ten stejný recept. Odpoledne se potom vyrazilo na výlet. Viděli jsme pískovcové skály, místo kde stával mlýn, horu Říp a spoustu dalších přírodních krás. Večer nás čekal táborák s různými hrami a aktivitami, které také stály za to.

Ve středu byla přednáška o tom, jak máme chodit vybavení na túru, a poté následovaly fyzikální pokusy. Byla možnost propalovat čočkou mravence, tedy vlastně papír ;), vyrobit si vlastní telefon či si vyzkoušet, jak zrádná věc naše těžiště může být. Rovněž jsme měli přednášku od záchranáře o první pomoci a mohli jsme si vyrobit figurky z porcelánu. Poté následoval večer pokusů. Tam byly zdary i nezdary a sem tam velmi vtipné chvíle. Nakonec jsme však všichni své pokusy úspěšně odprezentovali.

Poslední den byl přírodopis a při něm pantomima a vysvětlování přírodopisných pojmů. No a jako třešnička na dortu přednáška od hasičů. Představili nám svoji práci a dovolili nám prohlédnout si hasičské auto. Kromě těchto aktivit nám kurz nabídl také zajímavé diskuze s učiteli a rovněž spousty volného času, který jsme mohli strávit s kamarády. No a co se týče celých čtyř dnů, myslím, že jsme si je všichni užili a nikomu se nechtělo odjet domů. Největší chyba kurzu by tedy bylo to, že byl příliš krátký.

Veronika Rysová, KVARTA B