Archiv rubriky: Aktuální akce školy

Zasílání pozvánek

Vážení rodiče,

dnes, t.j. 22.5. 2020, rozesíláme poštou obálky s pozvánkou na přijímací zkoušky. Ještě jednou připomínáme, že v obálce najdete i formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který musí každý uchazeč odevzdat před vstupem do budovy školy v den přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek

Čtyřleté vzdělání – řádný termín jednotné přijímací zkoušky je 8. 6. 2020, náhradní termín 23. 6. 2020

Osmileté vzdělání – řádný termín jednotné přijímací zkoušky (z českého jazyka a z matematiky) je 9. 6. 2020, náhradní termín 23. 6. 2020

 1. termín školní přijímací zkoušky ( z anglického jazyka) je 3. 6. 2020, náhradní termín 19. 6. 2020 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako první v pořadí na přihlášce ke studiu
 2. termín školní přijímací zkoušky (z anglického jazyka) je 5. 6. 2020, náhradní termín 22. 6. 2020 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako druhou v pořadí na přihlášce ke studiu –

Pozvánku zašle ředitel školy nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání přijímací zkoušky.

MS Teams

Návod na připojení se k MS Teams:

 1. Stáhněte si zdarma MS Teams for Desktop (existuje i pro všechny mobilní platformy)
 2. Nainstalujte a spusťe MS Teams.
 3. Přihlašte se svým školním UČEBNOVÝM studentským účtem.
 4. Pracujte a studujte.

ad 3) To je jméno a heslo, které používáte na školních počítačích v učebně ….. jméno je např. novakj.O18 a ke kterému přidáte konec jako u školního mejlu, takže celé to bude vypadat nějak takhle:

novakj.O18@omska.cz

nebo

vocaskol.G17@omska.cz,

heslo používejte opravdu to, co máte do školního počítače v učebně, ne to z Bakalářů.

ad 4) Po přihlášení se vám zobrazí skupiny podle předmětů, které se budou přesouvat na tuto platformu. Nemusí to být samozřejmě všechny předměty, ale jen některé. A budou přibývat postupně.

Pokud budete mít problémy s přihlášením, pište na martin.simunek@omska.cz.

Volitelné předměty 2020/2021

Do sekce Formuláře byly přidány informace k povinně volitelným předmětům pro studenty od druhých ročníků a sext a nepovinným předmětům pro studenty od sekund výše.

Veškeré informace jsou součástí PDF dokumentů, v ODT souboru je pak i přihláška pro elektronické vyplnění.

Informace a podmínky volby:

 1. Podrobnější informace o náplni předmětu je možné získat u příslušného vyučujícího.
 2. Případné dotazy k organizaci výuky povinně volitelných předmětů (VP) zodpoví vedení školy.
 3. Následná změna není možná. Po závazném přihlášení není možné se z povinně volitelného předmětu odhlásit.
 4. Povinně volitelný předmět je vyučován 2 hodiny týdně.
 5. Minimální počet studentů ve skupině volitelného předmětu je stanoven právními předpisy.
 6. V případě, že počet přihlášených přesáhne kapacitní možnosti, rozhodne ředitel školy o zařazení, resp. nezařazení studenta na výuku povinně volitelného předmětu. Konečné rozdělení studentů na výuku volitelných předmětů provede ředitel školy v červnu t.r.
 7. Student si povinně zvolí pět povinně volitelných předmětů z nabídky a v pořadí podle priority je zapíše na závaznou přihlášku.
 8. Závazné přihlášky musí zaslat studenti řediteli školy na mailovou adresu miloslav.napravnik@omska.cz a třídním profesorům nejpozději do 08.04.2020 (!). Na přihlášky odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.
 9. Studentům, kteří přihlášky neodevzdají ve stanoveném termínu, budou volitelné předměty přiděleny vedením školy.

Přednáškový den

Ve čtvrtek 30.1. 2020 se konala studentská akce – Přednáškový den. Přivítali jsme na naší škole 22 osobností od odborníků po univerzitní profesory, kteří studentům přednášeli o často neobvyklých a zajímavých tématech.

Každý student měl možnost se přihlásit na 3 přednášky, z nichž každá trvala 1,5 hodiny. Témata v každém bloku přednášek byla rovnoměrně rozmístěná, aby si každý student mohl najít téma, které ho zajímá. Byly zahrnuty jak humanitní předměty, tak matematické, finanční a seberozvojové.

Velice významným přednášejícím byl například pan Marian Jelínek. Mluvil o motivaci v době blahobytu a studenti z přednášky odcházeli zvlášť nadšení. Přišla k nám přednášet také známá moderátorka Daniela Písařovicová, která studentům vysvětlila, co znamená a obnáší práce moderátora. Další oblíbenou přednáškou bylo téma Eutanázie od paní profesorky Heleny Haškovcové nebo přednáška Jiřího Pehe na téma Občanská role v době liberální demokracie.

Akci organizovaly studentky z našeho gymnázia a budou se těšit na organizaci příštího ročníku.

Rozárie Haškovcová, 06.A

Vlastivědná vycházka

V pátek 6. prosince 2019 vyšli studenti sekundy A a B na vlastivědnou vycházku jako připomínku událostí 17. listopadu 1939 a 1989. Z Albertova přes Plaveckou ulici, Rašínovo nábřeží, Masarykovo nábřeží až na Národní třídu. Cestou jsme se zastavili i například na těchto místech: Emauzy, Hlávkova kolej, Tančící dům, pomník a dům Aloise Jiráska, Hlahol, Mánes, Goethe institut, Slovanský ostrov a Žofín, Národní divadlo. Vycházku jsme zakončili u Kaňkova domu a Mikulandské ulice.

Beseda k 17. listopadu

Minulý pátek dostala naše třída septima A jedinečnou možnost zúčastnit se spolu se sekundou B akce související s nadcházejícím 30. výročím studentské demonstrace 17. listopadu na Národní třídě a Albertově.

Nejdříve jsme se podívali na dokument ČT Konec věčných časů popisující situaci v ČSSR před vypuknutím Sametové revoluce. Autoři projektu vybrali pro každý měsíc roku 1989 jednu konkrétní situaci, kterou si příslušníci StB zaznamenali do spisů jako nevyhovující režimu. Každá z událostí byla něčím zajímavá, postupně nám představily jiný pohled na stav republiky na konci komunistické vlády, než jaký nabízí učebnice dějepisu. Kontrast dnešní a tehdejší doby byl patrný již od úvodní scény, kde policie vyslýchala matku bývalého disidenta Stanislava Devátého za držení zakázaných knih. Mnoho z nich přitom dnes patří k základům české literatury, například romány Josefa Škvoreckého.

Ve druhé části nás čekala diskuze s Mojmírem Kučerou, režisérem zmíněného filmu. Z původní nejistoty, jak bude věkově rozdílné publikum reagovat a co vůbec očekávat, se vyvinula velmi příjemná a užitečná hodina. Pan Kučera zmínil nejen nejrůznější detaily příprav a procesu výroby dokumentu, ale volně navázal i vzpomínkami na 80. léta. Zmínil i několik praktických tipů pro tvoření rozhovoru. Zřejmě všechny mile překvapila jeho otevřenost a ochota, se kterou v závěru odpovídal na naše dotazy.

Celý program jenom potvrdil, že poutavá forma dokáže udělat atraktivními i pro mnohé jinak nezáživná témata. Páteční beseda byla přínosnou rekapitulací důležitých událostí moderní historie a je dobře, že se neustále připomínají jak nám, tak i ještě mladším ročníkům.

Michaela Dvořáková, septima A

Mezinárodní konference GOMUN

Ve dnech 8. až 11. listopadu se odehrál již třetí ročník mezinárodní studentské konference GOMUN, kterou organizují studenti našeho gymnázia. Akce se zúčastnilo více než 150 delegátů, kteří zastupovali přímo členské země Organizace spojených národů, a mnoho dalších z řad organizátorů a dobrovolníků. Účastníci byli rozděleni do sedmi komisí, kde diskutovali o různých tématech, hrozbou íránských jaderných zbraní počínaje a bojem proti nucené a dětské prostituci ve východní a jihovýchodní Asii konče.

Mnoho zahraničních delegátů z více než deseti zemí dorazilo už ve čtvrtek, začínalo se totiž v pátek ráno. Společně s organizátory a českými delegáty se pak potkali v Zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy, kde měla celá akce vypuknout. Po příchodu všech delegátů a jejich učitelů začal zahajovací ceremoniál, během kterého jsme si vyslechli proslovy od vedoucího informačního centra OSN Michala Broži, ředitelky UNICEF v ČR Pavly Gomby a EVP specialisty společnosti Coca-Cola Česko a Slovensko Ladislava Jelena.

Poté následoval přesun do prostorů naší školy, kde proběhly Icebreakers – hry, během kterých se delegáti mohli seznámit s ostatními méně formální cestou, než je ve zvyku během zbytku konference. Seznamování jsme zakončili společnými večeřemi po komisích a byli natěšení na všechny zážitky, které nás měly následující dny čekat.

Sobota a neděle se nesly v podobném duchu – delegáty čekala v budově našeho gymnázia práce v jejich komisích. Ještě předtím pro ně byla připravena výborná snídaně v podobě domácích vaflí, ovoce a teplých nápojů. Pak už byl čas zahájit hlavní program celé konference – debatování v komisích. Delegáti v nich reprezentovali jednotlivé státy a snažili se prosadit jejich zájmy.

V pondělí bylo na programu vyvrcholení celého GOMUNu. Hlavní částí bylo Valné shromáždění, na něž jsme se opět vrátili do magistrátní budovy na Mariánském náměstí. Delegáti se sešli v hlavním sále budovy a snažili se za pomocí diskuse a argumentů prosadit, či naopak zamítnout jednotlivé rezoluce. Valné shromáždění prodiskutovalo všechna témata a my jsme mohli přejít na Závěrečnou ceremonii. Během ní byly předány ceny pro nejlepší delegáty, poděkovali jsme sponzorům a zhlédli krátký film vytvořený týmem studentských novinářů, kteří celou akci dokumentovali na sociálních sítích i články v tištěných novinách.

Na závěr bych chtěl za všechny účastníky poděkovat lidem, kteří celý GOMUN pořádali. Mezi hlavní organizátory patří kluci z oktáv: Ondra Klásek, Filip Choděra, Ondra Maršák, Martin Dlouhý a Vašek Brdek. Dále bych chtěl poděkovat paní profesorce Plevové, panu profesorovi Grollovi a panu řediteli, kteří na akci dohlíželi a pomohli nám ji uspořádat. Lidí, kteří zajišťovali všechny potřebné věci a plnili přání všech účastníků, však bylo mnohem více. I oni všichni si zaslouží velké poděkování.

za GOMUN Press team Šimon Rogner, O8.B