Archiv rubriky: Aktuální akce školy

Mezinárodní konference PORGMUN

Ve dnech 31. března až 3. dubna 2022 se skupina zástupců naší školy zúčastnila mezinárodní konference PORGMUN, kterou pořádá Nový PORG v prostorách Thurn-Taxisova paláce v centru Prahy. Pro mnoho účastníků byl PORGMUN první prezenční konferencí od začátku koronavirové pandemie. Delegace z Omské byla zdaleka nejpočetnější skupinou na konferenci.

Celá událost začala slavnostním zahájením, které se konalo ve čtvrtek na Magistrátu hlavního města Prahy. Po zahájení jsme se přesunuli do komisí, se kterými jsme se zbytek odpoledne více poznávali. Večer se konala slavnostní večeře v kostele sv. Anny.

V pátek a sobotu jsme debatovali o tématech našich komisí, která byla určena před konferencí. Oba dva dny probíhaly v duchu vášnivých debat a argumentací s ostatními delegáty. Cílem bylo najít taková řešení, která by byla přínosná pro všechny.

Poslední den se již tradičně konal závěrečný ceremoniál. Zde jsme si poslechli projev váženého hosta konference, po němž následovalo předání cen nejlepším delegátům v jednotlivých komisích a poděkování organizátorům. Na tomto místě bych chtěl za všechny poděkovat paní profesorce Plevové, která nás na akci doprovázela. Celá naše delegace si konferenci velmi užila a několik studentů dokonce získalo ocenění Honorable Mention.

Marek Řezníček, O5.B

Spolupráce s Českou televizí na projektu Dáme to! tipy k maturitě

Studenti maturitních ročníků našeho gymnázia spolupracovali s Českou televizí na projektu Dáme to! tipy k maturitě. Tento projekt má za cíl pomoci maturantům při přípravě na didaktické testy z českého a anglického jazyka a matematiky. Naši studenti řešili ukázkové maturitní úlohy z anglického jazyka.

Tento projekt je dostupný na webovém vzdělávacím portálu ČT edu: https://edu.ceskatelevize.cz/porad/dame-to

Počet přihlášek

Počet podaných přihlášek k přijímacím zkouškám na naši školu pro školní rok 2022/2023 je následující: čtyřleté vzdělávání 176, osmileté vzdělávání 319.

Sbírka pro Ukrajinu

V pondělí 28. 2. proběhla ve škole sbírka na podporu Ukrajiny. Tuto sbírku organizovali sami studenti.

Dárci za příspěvek obdrželi stužku v ukrajinských barvách. Celkem se vybralo 75 427 Kč. Výtěžek sbírky byl poslán na účet Červeného kříže.

Moc a moc Vám všem děkujeme. Je vidět, že vám lidské životy a budoucnost nedalekého státu nejsou jedno a to je krásný pocit. Nezaleží na tom, kolik jste mohli přispět. Každá desetikoruna udělala a ještě udělá rozdíl na místě, kde bude nejvíc potřeba.“

Rosa Haškovcová