Organizační struktura gymnázia

ředitel školy

Miloslav Nápravník

statutární zástupce ředitele školy

Jaroslav Buchta

zástupce ředitele

Tomáš Horák

samosprávné orgány

ekonomický úsek

pedagogický úsek

provozně – správní úsek

školská rada

hospodářka školy

předsedové předmětových komisí

interní učitelé

školník – správce budovy

pracovníci úklidu, správce venkovního areálu

dodavatel obědů

mzdová účetní

výchovný poradce

psycholog

technik BOZP a PO

vrátná – telefonistka

finanční účetní

třídní učitelé

správce CO

externí učitelé

správce sítě, IT a WWW stránek

metodik informačních a komunikačních technologií

správci sbírek

správce knihovny