Autoevaluace – Mapa pro střední školy

Vážení rodiče,

v rámci zákonem stanovené autoevaluace (vlastního hodnocení škol), proběhlo na konci minulého roku dotazníkové šetření s názvem Mapa pro střední školy, kterého jste se zúčastnili i Vy. Toto šetření zajišťovala společnost SCIO a zaměřilo se na zjišťování klimatu ve školách. Konkrétně se jednalo o sedm oblastí – podmínky vzdělávání, průběh a kvalita výuky, výsledky a hodnocení, podpora žákům, vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů, atmosféra a prostředí ve škole a spolupráce s rodiči a žáky.

Souhrnné výsledky včetně analytické zprávy a grafů najdete zde:

Souhrnné výsledky pro rodiče – osmileté vzdělávání

Analytická zpráva pro rodiče – osmileté vzdělávání

Souhrnné výsledky pro rodiče – čtyřleté vzdělávání

Analytická zpráva pro rodiče – čtyřleté vzdělávání