Dějepis

dejepis-uvodni2

Vyučující

Charakteristika

Časová dotace

Učebnice

Knihovna dějepisu a společenských věd

dejepis-uvodni3

Vyučující

Mgr. Jan Bruner
Mgr. Alena Drmolová
Mgr. Jakub Dvořák
Mgr. Štěpán Groll
PhDr. Tomáš Horák
Mgr. Zdeněk Pavlíček
Mgr. Petr Šimek
Mgr. Pavla Vágnerová

Charakteristika předmětu

Proč se bavit o něčem, co už není? Proč zkoumat způsob života ve světě, ve kterém my nikdy žít nebudeme, neboť už dávno neexistuje? Proč se zajímat o životy lidí, kteří jsou již dávno mrtví? A k čemu je vůbec dobré nechat si tohle všechno vyprávět od lidí, kteří to nezažili? Pokud si studenti tyto otázky položí, a přesto je dějepis i nadále zajímá, pak to znamená, že naše práce splnila svůj účel.
Při studiu historie by si totiž studenti měli uvědomit, že se nejedná o zkoumání mrtvé minulosti, událostí, které se kdysi staly, poté byly jednou provždy popsány a nic dalšího už od nich nelze očekávat. Studenti jsou vedeni k pochopení minulosti jako něčeho, z čeho vyrůstá současný svět a co je pro jeho pochopení důležité a nezbytné.
Studenti by si zároveň měli uvědomovat i proměnlivost světa. Proto by seznámení s kulturou minulých věků mělo přinést poznání vlastní identity v kontextu společnosti současné, jejích tradic, ale také odlišností od časově a geograficky vzdálenějších kultur s vlastním vnímáním světa a hodnot.
Studenti jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Studenti by proto také měli dokázat chápat a hledat možné souvislosti mezi jednotlivými problémy, tedy cvičit se v tzv. historickém myšlení. Historie je vždy nedokončeným příběhem, a to nejen pokud jde o její otevřenost do budoucnosti, ale i co se týče neuzavřenosti interpretace minulosti.
Samozřejmě, že výuka dějepisu nespočívá jen ve „vyprávění starých příběhů“. Snažíme se výuku doplňovat vším, co je dostupné a užitečné, ať už jde o veškerou myslitelnou školní techniku, návštěvu výstav nebo výlety.

Časová dotace

Ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia je dějepis vyučován dvě hodiny týdně.

Učebnice

Ve třídách nižšího gymnázia (prima-kvarta) zapůjčuje škola studentům učebnice z nakladatelství SPN.ucebniced

Ve třídách vyššího gymnázia (kvinta-oktáva) a ve třídách čtyřletého gymnázia jsou studentům doporučené učebnice z nakladatelství SPN, neurčí-li dotyčný vyučující jinak.ucebniced