Estetická výchova

Informace o předmětu:

Charakteristika předmětu
Časová dotace
Vyučující estetické výchovy
Projekty a aktivity


Charakteristika předmětu

Estetická výchova sdružuje dva esteticky zaměřené obory, výtvarnou výchovu a hudební výchovu (viz vzdělávací oblasti Umění a kultura z RVP GV).

Výtvarná výchova
Předmět je zaměřen na oblast výtvarného umění, dále pak na všechna znaková vyjádření, která mají vizuální podstatu a jsou nezastupitelná při poznávání a prožívání lidské existence. Oblast zájmu výtvarné výchovy se rozšiřuje na vnímání, tvorbu, interpretaci a komunikační užití všech vizuálně obrazných vyjádření. V rámci možností se žáci seznamují s technologiemi a postupy v současném výtvarném umění. Důraz je kladen na provázanost vnímání a tvorby s interpretací. Na předmět
Výtvarná výchova může navazovat výběrový seminář Výtvarná kultura, věnovaný dějinám výtvarného umění.

Hudební výchova
Předmět hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. Zároveň nabízí hlubší vhled do dějin evropské artificiální a světové nonartificiální hudby a možnosti formování osobního uměleckého vkusu a orientace na současné hudební scéně dle individuálního zájmu a zaměření. Předmět směřuje především k chápání fenoménu hudby jako celistvé oblasti lidské kultury i jako složku společenské komunikace, ve které může žák profilovat také svůj osobní postoj.


Časová dotace

Výtvarná výchova

Osmileté studium
Výtvarná výchova je na nižším stupni osmiletého gymnázia povinným všeobecně vzdělávacím předmětem. Vyučuje se v odborné pracovně a kromě prvního ročníku probíhá děleně ve dvou skupinách. První a druhý ročník je časově dotován dvěma hodinami týdně. Třetí a čtvrtý ročník po jedné hodině týdně. Na vyšším stupni osmiletého gymnázia má předmět týdenní časovou dotaci 2 hodiny v kvintě a 2 hodiny v sextě.

Čtyřleté studium
Výtvarná výchova má v rámci čtyřletého studia týdenní časovou dotaci 2 hodiny v prvním a 2 hodiny v druhém ročníku. Výuka probíhá v různých formách: vyučovací hodiny, projekty, exkurze, vlastní prezentace, návštěva kulturních zařízení.

Hudební výchova

Osmileté studium
Hudební výchova je na nižším stupni osmiletého gymnázia povinným všeobecně vzdělávacím předmětem. Vyučuje se v odborné pracovně a kromě prvního ročníku probíhá děleně ve dvou skupinách. První, druhý, třetí i čtvrtý ročník jsou časově dotovány jednou hodinou týdně. Na vyšším stupni osmiletého gymnázia je hudební výchova povinně volitelným všeobecně vzdělávacím předmětem. Vyučuje se v odborné pracovně v kvintě 2 hodiny týdně a v sextě 2 hodiny týdně.

Čtyřleté studium
Hudební výchova je v rámci čtyřletého studia povinně volitelným všeobecně vzdělávacím předmětem. Vyučuje se v odborné pracovně 2 hodiny v prvním a 2 hodiny v druhém ročníku.


Vyučující estetické výchovy

Výtvarná výchova:
Mgr. Šárka Habětínová
Mgr. Jana Sovová, Ph.D.

Hudební výchova:
Mgr. Jan Faix
Mgr. Martin Bělohoubek

Vybavení na VV – platné pro prezenční i distanční výuku:
 
-box nebo látková taška na výtvarné potřeby
-košile nebo tričko na převlečení
-1 role kuchyňských papírových utěrek
-omyvatelná podložka na stůl (cca 50×40 cm) – např. starý igelitový ubrus
-balení špejlí
-anilinové barvy
-temperové nebo akrylové barvy – doporučujeme větší balení (bílá, žlutá, červená, modrá, černá) / možnost nahradit akrylátovými barvami
-2 kulaté štětce (vel. přibližně 2, 6)
-2 ploché štětce (vel. přibližně 12, 20)
-kelímek
-černý mikrofix Centropen (vel. přibližně 0,1)
-násadka + perko (bez plošky)
-akvarelové pastelky (sada 12 ks)
-lepidlo Kores, lepidlo Herkules
-tužky č. 1, č. 2
-ořezávátko
-guma bílá a plastická
-kvalitní nůžky

-kvalitní zasunovací řezák
-blok nebo sešit bez linek A4-10 čtvrtek A4 (gramáž 220g/m2) – jen v případě distanční výuky, ve škole jsou papíry k dispozici-desky A3
-trojúhelník s ryskou a pravítko 30 cm
-velké (průměr 10-11) náplně do tavicí pistole 5 ks
-izolepa

Materiály a pomůcky, které mají žáci k dispozici ve výuce VV:

-válečky na grafiku
-rydla a jehly na grafiku (linoryt, suchá jehla)
-barvy na grafiku
-špachtle na grafiku
-lino na grafiku (linoryt)
-papíry a čtvrtky různých druhů (akvarelové, křídové, balící papír,…)
-lepenky různých druhů
-učebnice Průvodce výtvarným uměním I.-V.
-bílá barva Latex
-modelovací a řezací desky

Projekty a aktivity

Školní výtvarná soutěž

V minulých letech proběhly např.: Školní literární a výtvarná soutěž „Možnost volby“ (šk. rok 2021/2022) „Idol“ (šk. rok 2020/2021), „Motýlí efekt“ (šk. rok 2019/2020), „Sběratelství“ (šk. rok 2018/2019),  „Igelitový sáček“ (šk. rok 2017/2018), „Rebel“ (šk. rok 2014/2015), „Sen a realita“ (šk. rok 2013/2014), „Člověk–stroj“ (šk. rok 2012/2013), „Hrdinové a zbabělci“ (šk. rok 2011/2012), „Virtuální svět“ (šk. rok 2010/2011)

Akademie Omská

Více informací o tradiční přehlíce hudební, taneční a dramatické produkce studentek a studentů Gymnázia Omská naleznete pod tímto odkazem.