Maturitní okruhy z chemie

 1. Atom
 2. Periodická soustava prvků
 3. Chemická vazba a vlastnosti látek
 4. Chemické reakce
 5. Chemická rovnováha
 6. Vodík, kyslík, vzácné plyny
 7. Halogeny
 8. Chemie vybraných nekovů – síry a křemíku
 9. Uhlík a jeho sloučeniny
 10. Prvky skupiny dusíku a jejich sloučeniny
 11. Kovy
 12. s-kovy
 13. d-kovy
 14. Halogenderiváty uhlovodíků
 15. Nearomatické uhlovodíky
 16. Aromatické uhlovodíky
 17. Hydroxysloučeniny
 18. Etery a karbonylové sloučeniny
 19. Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty
 20. Karboxylové kyseliny a jejich substituční deriváty
 21. Dusíkaté deriváty a heterocykly
 22. Makromolekulární látky
 23. Nepolární organické látky, metabolismus lipidů
 24. Sacharidy a metabolismus sacharidů
 25. Bílkoviny a enzymy, metabolismus bílkovin
 26. Nukleové kyseliny

Maturitní otázky z chemie