Archiv rubriky: Biologie

Požadavky na seminární práci

Formální úprava seminární práce

  • úprava titulní strany práce
  • velikost písma 12 pt, typ písma Arial
  • okraje 2,5cm, řádkování jednoduché
  • obsah a členění práce
  • úvodní anotace
  • citace pramenů (norma ISO 690)
  • závěr
  • literatura – přehled
  • rozsah práce – minimálně 12 stran textu + obrazový materiál
  • termín odevzdání : květen 2019