Učební materály

Na nižším stupni gymnázia (prima až kvarta) používáme v hodinách tyto učebnice :

v hodinách mluvnice Český jazyk od nakladatelství SPN

v hodinách literatury v primě a v sekundě kombinujeme různé učebnice dle specifikace každého vyučujícího

v hodinách literatury v tercii a v kvartě používáme učebnice z edice Maturita Čítanky 1 a 2 a souběžně i Čítanku k Dějinám literatury od nejstarších dob do počátku 19. st. od Vladimíra Prokopa

Na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva) používáme tyto učebnice :

v hodinách mluvnice Český jazyk 1 – 4 od Jiřího Kostečky

     

v hodinách literatury pokračujeme v edici Maturita 3 a 4

dle specifikace vyučujících kombinujeme i další učebnice

Literatura 1 až 4 a Čítanka 1 až 4 od Josefa Soukala Literatura I. až IV. a Čítanka I. až IV. k literatuře v kostce od Marie Sochrové

Stránky věnované Českému jazyku a literatuře