Archiv autora: Jakub Dvořák

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Dne 29. 4. konalo 20 studentů třídy O4.A v pražském Goethe Institutu mezinárodně uznávanou zkoušku Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch. Všichni zúčastnění zkoušku úspěšně složili a prokázali tak dosažení jazykové úrovně A2 dle evropského jazykového referenčního rámce. Chtěli bychom vyzdvihnout a ocenit píli a odpovědnost, s nimiž k přípravě na zkoušku přistupovali.

Všem žákům k úspěchu srdečně gratulujeme!

Jakub Dvořák a Andrea Kyliánová

Projekt Praha – Thale 2019

Výměnný pobyt Prag – Thale 2019

Již tradičně se tento rok ve dnech 31.3.-5.4.2019 konala druhá část projektu Prag – Thale, při kterém se opět setkali studenti našeho gymnázia se studenty německé školy z Thale, Europa Gymnasium Richard von Weizsäcker, a společně šest dní pracovali na projektu s názvem Prag akustisch. Celkem se tohoto projektu účastnilo 30 studentů, 16 Čechů a 14 Němců, kteří byli po celý týden ubytováni v českých rodinách.

Hned v pondělí jsme po oficiálním přivítání ve škole byli rozděleni do pěti skupin, ve kterých jsme dále pracovali na zadaných tématech. Skupiny se věnovaly jak zvukům města, tak zvukům každodenním, zvuku jako fyzikálnímu pojmu nebo studenti natáčeli krátké filmy. Poslední skupina vše koordinovala a propojovala práci ostatních do podoby konečné společné prezentace.

Během týdne jsme se však nevěnovali jen projektu, ale ukazovali jsme svým hostům českou kulturu a památky – hned v pondělí jsme začali procházkou Prahy, již jsme oživili nahrávkami zvuků, které byly pro dané památky typické. Následně jsme navštívili Muzeum smyslů a lámali si hlavy se smyslovými klamy.

Celé úterý jsme strávili v Plzni, kde jsme nejprve navštívili oblíbenou turistickou atrakci – plzeňský pivovar. Celá prohlídka byla velmi zajímavá, na konci však následovalo nemalé zklamání při zjištění, že nikdo z nás nebude moci ochutnat slavný plzeňský nápoj. Odpoledne jsme strávili v duchu fyziky a biologie při návštěvě vzdělávacího centra Techmánie.

Středa dopoledne byla věnována filmu a jeho vzniku, kdy jsme navštívili Národní filmové muzeum a prošli jsem vývojem filmu jak u nás, tak také v zahraničí. Odpoledne jsme pokračovali v práci na projektu a vrcholem dne byla společná večeře. Předtím jsme však vyždímali zbytky našich sil hraním laser game.

Čtvrtek jsme skoro celý strávili ve škole a dokončovali jsme a dolaďovali poslední detaily na naši závěrečnou páteční prezentaci. Tento předposlední den jsme zakončili poslední společnou večeří a během večera jsme ještě více prohloubili vztahy s německými studenty.

V pátek vyvrcholila společná týdenní práce prezentací před našimi spolužáky a vedením školy. I přes náročnost celého programu tato prezentace dopadla velmi dobře a myslím, že všichni ze sebe dostali to nejlepší. A pak nastalo loučení, které v některých z nás vyvolalo smutek, ale v některých i úlevu, že má tento týden konečně za sebou.

Na závěr bych chtěla poděkovat našemu pedagogickému doprovodu, paní profesorce Kyliánové a panu profesoru Dvořákovi, za trpělivost a podporu a stejně tak vedení školy, které nám umožnilo se tohoto projektu účastnit. Další poděkování také patří Česko – německému fondu budoucnosti za finanční podporu celého projektu.

Martina Špejzlová, O5A