SRPGO

Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská byl zapsán u městského soudu v Praze dne 21. 11. 2016.

Spolek se řídí těmito stanovami: stanovy_srpgo

Adresa:

Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s.
Omská 1300/4
100 00, Praha 10 – Vršovice

IČ 055 59 421

E-mail: srpgo(zavinac)omska.cz

Číslo bankovního účtu: 115-3918010257/0100

Předseda spolku: Štěpán Groll

Další členové výboru: Eva Ďurinová, Sylva Novotná, Pavlína Rudová a Jana Seemanová

Činnost SRPGO je zaměřena především na:

  1. účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání;

  2. organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích studentů;

  3. materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu, seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů;

  4. pomáhá při získávání dárců a sponzorů.

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami SRPGO a jeho činností.

Přihláška ke stežení je zde: Prihlaska-SRPGO

Zápisy z členských scůzí: