SRPGO

Informace o svolání Členské schůze SRPGO:
Členská schůze se uskuteční 24. 4. 2023 od 17:30 v prostorách Gymnázia Omská (učebna č. 5 – přízemí vlevo), Omská 1300, 100 00, Praha 10 – Vršovice.
Program ČS:
1. Schválení programu
2. Zpráva o činnosti Spolku
3. Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2022
4. Rozprava ke zprávám
5. Schválení zpráv
6. Aktuální čerpání finančních prostředků v roce 2023 a výhled na zbytek roku 2022
7. Maturitní ples 2023
8. Členské příspěvky a dary
9. Ukončení Členské schůze

Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská byl zapsán u městského soudu v Praze dne 21. 11. 2016.

Spolek se řídí těmito stanovami: stanovy_srpgo

Adresa:

Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s.
Omská 1300/4
100 00, Praha 10 – Vršovice

IČ 055 59 421

E-mail: srpgo(zavinac)omska.cz

Číslo bankovního účtu: 115-3918010257/0100

Předseda spolku: Štěpán Groll

Další členové výboru: Eva Ďurinová, Jaroslava Hronová, Sylvie Laušmanová a Pavlína Rudová

Činnost SRPGO je zaměřena především na:

  1. účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání;

  2. organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích studentů;

  3. materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu, seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů;

  4. pomáhá při získávání dárců a sponzorů.

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami SRPGO a jeho činností.

Přihláška ke stežení je zde: Prihlaska-SRPGO

Zápisy z členských schůzí:

Zápis z Členské schůze SRPGO ze dne 30. 4. 2019

clenska_schuze_30042019_zapis

Zápis z Členské schůze SRPGO ze dne 19. 11. 2018

clenska_schuze_19112018_zapis

Zápis z Členské schůze SRPGO ze dne 23. 4. 2018:

clenska_schuze_23042018_zapis

Zápis z Členské schůze SRPGO ze dne 20. 11. 2017:

clenska_schuze_201117-zapis

Zápis z Členské schůze SRPGO ze dne 20. 2. 2017:

clenska_schuze_200217-zapis

Zápis z porady výboru:

20. 2. 2017: vybor_20022017

7. 3. 2017: vybor_07032017

18. 4. 2017: vybor_18042017

29. 6. 2017: vybor_29062017 

12. 10. 2017: vybor_12102017

10. 4. 2018: vybor_10042018

30. 8. 2018: vybor_30082018

16. 4. 2019: vybor_16042019

30. 4. 2019: vybor_30042019

29. 8. 2019: vybor_29082019