Informatika

Co je informatika?

Tento pojem se vžil pro název vyučovacího předmětu, který se zabývá počítači.

V obecném kontextu se „informatika“ jako vědní obor zabývá technickým a programovým vybavením počítače, zatímco „informační věda“ se zabývá informacemi a zákonitostmi jejich vzniku, působení, zpracování, ukládání atd. a při své práci využívá výsledků informatiky jako počítačové vědy.

Co je počítačová gramotnost?

Obvykle se pod tímto pojmem chápe schopnost ovládat a využívat počítač včetně jeho periferií a pracovat v počítačové síti.

Co učíme jako informatiku na našem gymnáziu?

VDT – Využití digitálních technologií (prima – sexta v osmiletém studiu, první a druhý ročník čtyřletého studia)

AVT – Aplikace výpočetní techniky (volitelný předmět v septimě a oktávě osmiletého cyklu a třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého cyklu)

Studenti postupně zvládají všechny obvyklé nástroje kancelářského balíku, tedy texty a tabulky, prezentace a grafické programy, dále i zpracování digitálních fotografií a práci se zvukem.

Průběžně se seznamují se stavbou počítače, s operačním systémem, správou souborů a fungováním sítě.

Co je cílem výuky?

Studenti přicházejí na naše gymnázium s určitými návyky při využívání počítačů. Do primy si obvykle přinášejí slušnou orientaci v PC hrách, v prvním ročníku čtyřletého studia se velmi dobře orientují v sociálních sítích. Většina z nich už má zkušenost s vytvářením dokumentů „pro školu“, ale bohužel velmi často si pod tím představují okopírování textu nebo obrázků bez hlubšího pochopení obsahu.

Naší snahou je vypěstovat u nich jiné návyky – zodpovědný přístup k informacím, dodržování formálních pravidel při tvorbě dokumentů, respektování právních norem. Opatrné zacházení se soubory znamená jednak návyk zálohovat vlastní práci a jednak chránit počítač např. antivirovým programem při stahování souborů zvenčí.

Během svého dalšího studia budou naši absolventi nuceni vstřebávat nové programy a technické novinky, takže je trénujeme v tom, jak „uchopit“ nový produkt, orientovat se v jeho struktuře, zjišťovat, co po něm mají chtít.

Co používáme při výuce?

Programy, se kterými pracujeme v hodinách jsou většinou freewarové, to znamená, že si je studenti mohou bez problémů nainstalovat i na své domácí počítače.

Používáme kancelářský balík OpenOffice, grafický balík Zoner Photo Studio (jeden z mála placených), 3D programy jako Google Sketch Up, 3D Sweet Home, hudební editor Audacity a další.

Co předpokládáme u studentů při nástupu?

Základní znalosti: jak se počítač zapíná a vypíná, jak se vytváří jednoduchý textový dokument, jak se posílá e-mailová zpráva ap.

Vzhledem k tomu, že výuka počítačových dovedností na základních školách je velmi různorodá, počítáme s tím, že během prvního čtvrtletí sjednotíme studenty na úroveň, ze které pak budujeme hlubší znalosti.

Používané učebnice:

Pro první ročník a část druhého ročníku čtyřletého studia je požadována následující učebnice: