Školní Parlament

Základní informace:

  1. Školní parlament Gymnázia Omská je instituce, jež se zaměřuje na zvýšení vlivu studentů na dění ve škole. Parlament hledá způsoby upozornění a řešení problémů, které se ve škole vyskytly; dále zaručuje realizaci nalezených řešení. Vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky a jiné činnosti.
  2. Parlament spolupracuje zejména s vedením školy, radou školy a vedením Scolarestu.
  3. Zástupce do parlamentu si volí každá třída; má nárok na 2 křesla. Účast na schůzích parlamentu je povinná alespoň pro jednoho zástupce z každé třídy.
  4. Pravidelná jednání parlamentu jsou po domluvě s předsedou parlamentu přístupná pro kteréhokoli žáka či zaměstnance školy. S výsledky a činností jsou studenti seznámeni prostřednictvím nástěnky parlamentu (1. patro).

Předsedkyně pro školní rok 2021/2022: Barbora Kalinová