Školní Parlament

O Parlamentu

Školní parlament Gymnázia Omská je instituce, jež se zaměřuje na zvýšení vlivu studentů na dění ve škole. Parlament hledá způsoby upozornění a řešení problémů, které se ve škole vyskytly; dále zaručuje realizaci nalezených řešení. Vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky a jiné činnosti.

Parlament spolupracuje zejména s vedením školy, radou školy a vedením Scolarestu.

Zástupce do Parlamentu si volí každá třída, ta může mít až 2 zástupce (za třídu je ale jen jeden hlas). Účast na schůzích Parlamentu je povinná alespoň pro jednoho zástupce z každé třídy.

Pravidelná jednání Parlamentu jsou po domluvě s předsedou Parlamentu přístupná pro kteréhokoli žáka či zaměstnance školy. S výsledky a činností jsou studenti seznámeni prostřednictvím nástěnky Parlamentu (vedle učebny č. 5).


AKTUÁLNĚ ŘEŠÍME

  1. Odpadkové koše na tříděný odpad
  2. Charita

Pokud víte o něčem, čím by se měl Parlament zabývat, můžete poslat podnět Děkujeme 🙂


Nadcházející schůze: zatím nebylo určeno

Zápis z předchozí schůze: 7.12. 2022 (středa)

Zápis ze čtvrté schůze: 15.11. 2022 (úterý)

Zápis ze třetí schůze: 31.10. 2022 (pondělí)

Zápis z druhé schůze: 10.10. 2022 (pondělí)


Stanovy


Kontakt

Předseda Školního parlamentu: Tomáš Vlasák (O7.B)

Místopředseda Školního parlamentu: Adam Novák (O6.A)

E-mail: vlasakt.o16@omska.cz