O Parlamentu

Školní parlament Gymnázia Omská je instituce, která se zaměřuje na zvýšení vlivu studentů na dění ve škole. Parlament hledá způsoby upozornění a řešení problémů, které se ve škole vyskytly; dále zaručuje realizaci nalezených řešení. Vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky a jiné činnosti.

Parlament spolupracuje zejména s vedením školy, radou školy a vedením Primirestu.

Zástupce do Parlamentu si volí každá třída, ta může mít až 2 zástupce. Účast na schůzích Parlamentu je povinná alespoň pro jednoho zástupce z každé třídy.

Pravidelné schůze Parlamentu jsou po domluvě s předsedou Parlamentu přístupné pro kteréhokoli žáka či zaměstnance školy. S výsledky a činností jsou studenti seznámeni prostřednictvím nástěnky Parlamentu (vedle učebny č. 5) a této webové stránky.

Školní parlament je také součástí Sněmu žáků Desítky, který rozhoduje na úrovni městské části Praha 10, tak i Středoškolského sněmu hl. m. Prahy, který působí na úrovni poradního orgánu Magistrátu hl. m. Prahy.


Aktuálně řešíme

  1. Lavička
  2. Nový fotbalový míč

Pokud víte o něčem, čím by se měl Parlament zabývat, můžete poslat podnět Děkujeme 🙂


Nadcházející schůze: zatím nebylo určeno

2023/2024

Zápis z první (ustavující) schůze: 26.9. 2023 (úterý)

2022/2023

Zápis z desáté schůze: 23.5. 2023 (úterý)

Zápis z deváté schůze: 19.4. 2023 (středa)

Zápis z osmé schůze: 1.3. 2023 (středa)

Zápis ze sedmé schůze: 15.2. 2023 (středa)

Zápis z šesté schůze: 11.1. 2023 (středa)

Zápis z páté schůze: 7.12. 2022 (středa)

Zápis ze čtvrté schůze: 15.11. 2022 (úterý)

Zápis ze třetí schůze: 31.10. 2022 (pondělí)

Zápis z druhé schůze: 10.10. 2022 (pondělí)


Stanovy


Kontakt

Předseda Školního parlamentu: Anna Frýdková (O4.A)

Místopředseda Školního parlamentu: Richard Siegfried Šmíd (O6.B)

E-mail: frydkova.o20@omska.cz