O Parlamentu

Školní parlament Gymnázia Omská je instituce, která se zaměřuje na zvýšení vlivu studentů na dění ve škole. Parlament hledá způsoby upozornění a řešení problémů, které se ve škole vyskytly; dále zaručuje realizaci nalezených řešení. Vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky a jiné činnosti.

Parlament spolupracuje zejména s vedením školy, radou školy a vedením Primirestu.

Zástupce do Parlamentu si volí každá třída, ta může mít až 2 zástupce. Účast na schůzích Parlamentu je povinná alespoň pro jednoho zástupce z každé třídy.

Pravidelné schůze Parlamentu jsou po domluvě s předsedou Parlamentu přístupné pro kteréhokoli žáka či zaměstnance školy. S výsledky a činností jsou studenti seznámeni prostřednictvím nástěnky Parlamentu (vedle učebny č. 5) a této webové stránky.


AKTUÁLNĚ ŘEŠÍME

  1. Odpadkové koše na tříděný odpad
  2. Charita
  3. Lavička

Pokud víte o něčem, čím by se měl Parlament zabývat, můžete poslat podnět Děkujeme 🙂


Nadcházející schůze: ve školním roce 2023/24

Zápis z desáté schůze: 23.5. 2023 (úterý)

Zápis z deváté schůze: 19.4. 2023 (středa)

Zápis z osmé schůze: 1.3. 2023 (středa)

Zápis ze sedmé schůze: 15.2. 2023 (středa)

Zápis z šesté schůze: 11.1. 2023 (středa)

Zápis z páté schůze: 7.12. 2022 (středa)

Zápis ze čtvrté schůze: 15.11. 2022 (úterý)

Zápis ze třetí schůze: 31.10. 2022 (pondělí)

Zápis z druhé schůze: 10.10. 2022 (pondělí)


Stanovy


Kontakt

Předseda Školního parlamentu: Tomáš Vlasák (O7.B)

Místopředseda Školního parlamentu: Adam Novák (O6.A)

E-mail: vlasakt.o16@omska.cz