Dokumenty a zprávy

Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace_podle__5_zakona.pdf

Základní vybavení studentů pro předmět Estetická výchova výtvarná

ZakladniVybaveniEV.pdf

Dojednané termíny maturitních plesů do roku 2024

TerminyPlesu.pdf

Autoevaluace školy a její evaluační činnost za roky 2005 a 2006

AutoevaluaceOmska0506.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

VZ2023.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

VZ2022.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

VZ2021.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

VZ2020.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

VZ2019.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

VZ2018.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

VZ2017.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

VZ2016.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

VZ2015.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

VZ2014.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

VZ2013.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

VZ2012.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

VZ2011.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

VZ2010.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

VZ2009.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

VZ2008.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

VZ2007.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

VZ2006.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

VZ2005.pdf

Výroční zpráva za školní rok 2003/2004

vz2004.pdf vcetne priloh 1 a 2