Maturita

Informace o maturitních zkouškách

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Školní seznam literárních děl pro SČMZ

Přihláška k maturitní zkoušce

Úplné znění maturitní vyhlášky, s účinností od 1.10.2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Matematika+ bude zařazena jako nepovinná zkouška PČMZ v r. 2015 – viz   http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

Maturitní zkouška od školního roku 2012/2013