PCMZ2024

Témata povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky – ústní zkouška

Obor: 79-41-K/41- gymnázium   Obor: 79-41-K/81 – gymnázium
Délka vzdělávání: 4 roky  

Délka vzdělávání: 8 let

     
Zkušební předměty:   Zkušební předměty:
Anglický jazyk   Anglický jazyk
Biologie   Biologie
Dějepis   Dějepis
Deskriptivní geometrie   Deskriptivní geometrie
Francouzský jazyk   Francouzský jazyk
Fyzika   Fyzika
Hudební výchova   Hudební výchova
Chemie   Chemie
Využití digitálních technologií   Využití digitálních technologií
Matematika   Matematika
Německý jazyk   Německý jazyk
Španělský jazyk   Španělský jazyk
Výtvarná výchova   Výtvarná výchova
Základy společenských věd   Základy společenských věd
Zeměpis   Zeměpis

Témata nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky – ústní zkouška

Obor: 79-41-K/41- gymnázium   Obor: 79-41-K/81 – gymnázium
Délka vzdělávání: 4 roky  

Délka vzdělávání: 8 let

     
Zkušební předměty:   Zkušební předměty:
Anglický jazyk   Anglický jazyk
Biologie   Biologie
Dějepis   Dějepis
Deskriptivní geometrie   Deskriptivní geometrie
Francouzský jazyk   Francouzský jazyk
Fyzika   Fyzika
Hudební výchova   Hudební výchova
Chemie   Chemie
Využití digitálních technologií   Využití digitálních technologií
Matematika   Matematika
Německý jazyk   Německý jazyk
Španělský jazyk   Španělský jazyk
Výtvarná výchova   Výtvarná výchova
Základy společenských věd   Základy společenských věd
Zeměpis   Zeměpis