Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Níže uvedené informace vycházejí z právního stavu v době zveřejnění, tj. v říjnu 2020. Dojde-li ke změnám příslušných právních norem, může dojít ke změně podmínek přijímacího řízení.

Aktualizace a změny
březen 2021

I. Změna termínů přijímacích zkoušek
Rozhodnutím MŠMT byly změněny termíny pro oba obory:
čtyřleté gymnázium
 1. termín 3. května
 2. termín 4. května
osmileté gymnázium
 1. termín 5. května
 2. termín 6. května
náhradní termíny
platí pro oba obory, pouze v případě omluvené absence
 1. termín 2. června
 2. termín 3. června

II. Navýšení času
Rozhodnutím MŠMT byl navýšen čas na vypracování testů:
čtyřleté gymnázium
 český jazyk 70 minut
 matematika 85 minut
osmileté gymnázium
 český jazyk 70 minut
 matematika 85 minut
U školního testu z anglického jazyka pro uchazeče o osmileté gymnázium zůstává 45 minut.

III. Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

 
 
MATERIÁLY KE STAŽENÍ
Průvodce uchazeče (*.pdf)
Základní informační leták (*.pdf)

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny celkem tři třídy – dvě třídy osmiletého vzdělávání (přijato bude maximálně 60 uchazečů) a jedna třída čtyřletého vzdělávání (přijato bude maximálně 30 uchazečů).

Kódy pro oba obory: osmileté vzdělávání 79-41-K/81, čtyřleté vzdělávání 79-41-K/41

Další informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vypracovává a vyhodnocuje CZVV (CERMAT), najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Organizace jednotných přijímacích zkoušek zveřejněná MŠMT ZDE

Přípravné kurzy

Škola obvykle organizuje kurzy přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. V letošním školním roce se však s ohledem na situaci tyto kurzy NEKONAJÍ.

Dny otevřených dveří

Vzhledem k okolnostem se letos mimořádně Dny otevřených dveří NEKONAJÍ.

Kritéria přijímacího řízení

Osmileté vzdělávání

Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testy z českého jazyka a matematiky jsou součástí jednotných testů, které zpracovává CZVV (CERMAT), testy z anglického jazyka vypracovává a vyhodnocuje škola.

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka ke stažení zde.

Zadání z předchozích let jsou ke stažení zde.

Hodnotící kritéria:

a) studijní průměr uchazeče v 1. pololetí 5. ročníku ze všech vyučovacích předmětů

maximum bodů: 10 (při průměru 1,00)

minimum bodů: 0 (při průměru 2,50 a více)

b) písemná přijímací zkouška z českého jazyka

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

c) písemná přijímací zkouška z matematiky

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

d) písemná přijímací zkouška z anglického jazyka

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

Celkem mohou uchazeči získat 160 bodů.
Přijímací zkoušky obsahově odpovídají RVP pro ZV.
Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Čtyřleté vzdělávání

Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které zpracovává CZVV (CERMAT).

Hodnotící kritéria:

a) studijní průměr uchazeče v 1. pololetí 9. ročníku ze všech vyučovacích předmětů

maximum bodů: 20 (při průměru 1,00)

minimum bodů: 0 (při průměru 2,50 a více)

b) písemný test z českého jazyka a literatury

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

c) písemný test z matematiky

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

Celkem mohou uchazeči získat 120 bodů.
Přijímací zkoušky obsahově odpovídají RVP pro ZV.

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP u přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání, pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu. Doporučení ŠPZ dodané po 1. 3. tudíž nemůže být akceptováno a nebude k němu přihlíženo.

Termíny přijímacího řízení

Podání přihlášek

do 1. března 2021

Formulář přihlášky ke stažení zde.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, aby v případě, že vlastní datovou schránku fyzické osoby, vyplnili její ID do příslušné kolonky v přihlášce ke vzdělávání. Jestliže datovou schránu nemají, žádáme o prohlášení v přihlášce ke vzdělávání „nemám DS“ – viz vzor

Přijímací zkoušky

osmileté vzdělávání:

centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky i  školou zpracovávané testy z anglického jazyka se konají společně

termíny vyhlašuje centrálně MŠMT

čtyřleté vzdělávání:

centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky

termíny vyhlašuje centrálně MŠMT

Kontakty

Budete-li chtít získat informace, jež jste nenalezli na stránkách školy, můžete se na nás obrátit telefonicky či mailem.

Vedení školy

telefon: 296 368 401

e-mail: info(zavinac)omska.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Irena Kuchynková

telefon: 296 368 411

e-mail: irena.kuchynkova(zavinac)omska.cz

Dopravní spojení

tramvaj

zastávka: Kubánské náměstí

linky: 6, 7, 22, 24

autobus

zastávky: Slavia, Bělocerkevská, Murmanská

linky: 101, 124, 135, 136, 139, 150, 175, 213

Upozornění: Informace o dopravním spojení vycházejí ze standardního vedení jednotlivých linek a nezachycují aktuální uzavírky a výluky.

Možnost vyjádření k podkladům rozhodnutí

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Toto poučení bude obdobně jako poučení o možnosti nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1 Správního řádu součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.