Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Níže uvedené informace vycházejí z právního stavu v době zveřejnění, tj. v říjnu 2019. Dojde-li ke změnám příslušných právních norem, může dojít ke změně podmínek přijímacího řízení.

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny celkem tři třídy – dvě třídy osmiletého vzdělávání (přijato bude maximálně 60 uchazečů) a dvě třídy čtyřletého vzdělávání (přijato bude maximálně 60 uchazečů).

Kódy pro oba obory: osmileté vzdělávání 79-41-K/81, čtyřleté vzdělávání 79-41-K/41

Další informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vypracovává a vyhodnocuje CZVV (CERMAT), najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Organizace jednotných přijímacích zkoušek zveřejněná MŠMT ZDE

Přípravné kurzy

Škola organizuje kurzy přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Zápis proběhne v rámci Dnů otevřených dveří 11. prosince 2019 a 8. ledna 2020 od 15:30 do 18:00. Jiný termín zápisu je možný po dohodě s výchovnou poradkyní.

Bližší informace ZDE.

Dny otevřených dveří

11. prosince 2019 16:00-18:00
8. ledna 2020 16:00-18:00

V rámci Dnů otevřených dveří je možná prohlídka školy, seznámení s vyučujícími jednotlivých předmětů, setkání s vedením školy a od 15:30 zápis do přípravných kurzů.

Kritéria přijímacího řízení

Osmileté vzdělávání

Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testy z českého jazyka a matematiky jsou součástí jednotných testů, které zpracovává CZVV (CERMAT), testy z anglického jazyka vypracovává a vyhodnocuje škola. Zadání z předchozích let jsou ke stažení zde.

Hodnotící kritéria:

a) studijní průměr uchazeče v 1. pololetí 5. ročníku ze všech vyučovacích předmětů

maximum bodů: 10 (při průměru 1,00)

minimum bodů: 0 (při průměru 2,50 a více)

b) písemná přijímací zkouška z českého jazyka

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

c) písemná přijímací zkouška z matematiky

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

d) písemná přijímací zkouška z anglického jazyka

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

Celkem mohou uchazeči získat 160 bodů.
Přijímací zkoušky obsahově odpovídají RVP pro ZV.
Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Čtyřleté vzdělávání

Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které zpracovává CZVV (CERMAT).

Hodnotící kritéria:

a) studijní průměr uchazeče v 1. pololetí 9. ročníku ze všech vyučovacích předmětů

maximum bodů: 20 (při průměru 1,00)

minimum bodů: 0 (při průměru 2,50 a více)

b) písemný test z českého jazyka a literatury

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

c) písemný test z matematiky

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

Celkem mohou uchazeči získat 120 bodů.
Přijímací zkoušky obsahově odpovídají RVP pro ZV.

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP u přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání, pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu. Doporučení ŠPZ dodané po 1. 3. tudíž nemůže být akceptováno a nebude k němu přihlíženo.

Termíny přijímacího řízení

Podání přihlášek

do 1. března 2020

Formulář přihlášky ke stažení zde.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, aby v případě, že vlastní datovou schránku fyzické osoby, vyplnili její ID do příslušné kolonky v přihlášce ke vzdělávání. Jestliže datovou schránu nemají, žádáme o prohlášení v přihlášce ke vzdělávání „nemám DS“ – viz vzor

Přijímací zkoušky

osmileté vzdělávání:

centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky i  školou zpracovávané testy z anglického jazyka se konají společně

1. termín: 16. dubna 2020

2. termín: 17. dubna 2020

náhradní termín: 13. 5. a 14. 5. 2020

čtyřleté vzdělávání:

centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky

termín: 14. dubna 2020

termín: 15. dubna 2020

náhradní termín: 13. 5. a 14. 5. 2020

Kontakty

Budete-li chtít získat informace, jež jste nenalezli na stránkách školy, můžete se na nás obrátit telefonicky či mailem, po předchozí dohodě je také možná osobní návštěva ve škole.

Vedení školy

telefon: 296 368 401

e-mail: info(zavinac)omska.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Irena Kuchynková

telefon: 296 368 411

e-mail: irena.kuchynkova(zavinac)omska.cz

Dopravní spojení

tramvaj

zastávka: Kubánské náměstí

linky: 6, 7, 22, 24

autobus

zastávky: Slavia, Bělocerkevská, Murmanská

linky: 101, 124, 135, 136, 139, 150, 175, 213

Upozornění: Informace o dopravním spojení vycházejí ze standardního vedení jednotlivých linek a nezachycují aktuální uzavírky a výluky.

Možnost vyjádření k podkladům rozhodnutí

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Toto poučení bude obdobně jako poučení o možnosti nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1 Správního řádu součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.