Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025


Níže uvedené informace vycházejí z právního stavu v době zveřejnění. Dojde-li ke změnám příslušných právních norem, může dojít ke změně podmínek přijímacího řízení.

 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Základní informační leták (*.pdf)

Průvodce uchazeče (*.pdf)

Praktický průvodce školou (*.pdf)
Přípravné kurzy (*.pdf)

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny celkem čtyři třídy – dvě třídy osmiletého vzdělávání (přijato bude maximálně 60 uchazečů) a dvě třídy čtyřletého vzdělávání (přijato bude maximálně 60 uchazečů).

Kódy pro oba obory:
osmileté vzdělávání 79-41-K/81
čtyřleté vzdělávání 79-41-K/41

Další informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vypracovává a vyhodnocuje CZVV (CERMAT), najdete na novém webu prihlaskynastredni.cz, na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Organizace jednotných přijímacích zkoušek zveřejněná MŠMT ZDE

Přípravné kurzy

Škola organizuje pro oba obory kurzy přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Zápis do přípravných kurzů je možný  online zde nebo v rámci dnů otevřených dveří. Informace k přípravným kurzům jsou ke stažení zde.

Dny otevřených dveří

V letošním školním roce se uskuteční v termínech 6. 12. 2023 a 10. 1. 2024, vždy od 16 do 18 hodin.
Setkání s vedením školy proběhne ve školní restauraci v 16.30.
Zápis do přípravných kurzů bude možný v učebně č. 5 již od 15.30. Informace k přípravným kurzům jsou ke stažení zde.

Kritéria přijímacího řízení

Osmileté vzdělávání

Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testy z českého jazyka a matematiky jsou součástí jednotných testů, které zpracovává CZVV (CERMAT), testy z anglického jazyka vypracovává a vyhodnocuje škola.
Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka jsou ke stažení zde.

Zadání z předchozích let jsou ke stažení zde.

Hodnotící kritéria:

a) studijní průměr uchazeče v 1. pololetí 5. ročníku ze všech vyučovacích předmětů

maximum bodů: 10 (při průměru 1,00)

minimum bodů: 0 (při průměru 2,50 a více)

b) písemná přijímací zkouška z českého jazyka

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

c) písemná přijímací zkouška z matematiky

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

d) písemná přijímací zkouška z anglického jazyka

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

Celkem mohou uchazeči získat 160 bodů.
Přijímací zkoušky obsahově odpovídají RVP pro ZV.
Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Škola nekoná zkoušku z anglického jazyka v ukrajinském jazyce.

Způsob hodnocení osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR se řídí dle § 20 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb.

 Způsob hodnocení cizinců s tzv. dočasnou ochranou se řídí dle zákona č.67/2022 Sb.

Čtyřleté vzdělávání

Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které zpracovává CZVV (CERMAT).

Hodnotící kritéria:

a) studijní průměr uchazeče v 1. pololetí 9. ročníku ze všech vyučovacích předmětů

maximum bodů: 20 (při průměru 1,00)

minimum bodů: 0 (při průměru 2,50 a více)

b) písemný test z českého jazyka a literatury

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

c) písemný test z matematiky

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

Celkem mohou uchazeči získat 120 bodů.
Přijímací zkoušky obsahově odpovídají RVP pro ZV.

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Způsob hodnocení osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR se řídí dle § 20 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb.

 Způsob hodnocení cizinců s tzv. dočasnou ochranou se řídí dle zákona č.67/2022 Sb.

Uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP u přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání, pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 20.únoru. Doporučení ŠPZ dodané po 20.únoru tudíž nemůže být akceptováno a nebude k němu přihlíženo.

Termíny přijímacího řízení

Podání přihlášek

od 1. února 2024 do 20. února 2024

Přijímací zkoušky

osmileté vzdělávání:

centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky

termíny vyhlašuje centrálně MŠMT

1. termín 16. dubna 2024
2. termín 17. dubna 2024
náhradní termíny 29. a 30. dubna 2024

školou zpracovávané testy z anglického jazyka

1. termín 4. dubna 2024
2. termín 5. dubna 2024
náhradní termín 2. května 2024

čtyřleté vzdělávání:

centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky

termíny vyhlašuje centrálně MŠMT

1. termín 12. dubna 2024
2. termín 15. dubna 2024
náhradní termíny 29. a 30. dubna 2024

Kontakty

Budete-li chtít získat informace, jež jste nenalezli na stránkách školy, můžete se na nás obrátit telefonicky či mailem.

Vedení školy

telefon: 296 368 401

e-mail: info(zavinac)omska.cz

Výchovné poradkyně

Mgr. Andrea Kyliánová

telefon: 296 368 423

e-mail: andrea.kylianova(zavinac)omska.cz

Mgr. Pavla Vágnerová
telefon: 296 368 418
e-mail: pavla.vagnerova(zavinac)omska.cz

Dopravní spojení

tramvaj

zastávka: Kubánské náměstí

linky: 4, 6, 7, 19, 22

autobus

zastávky: Slavia, Bělocerkevská, Murmanská

linky: 124, 135, 136, 139, 150, 175, 213

Upozornění: Informace o dopravním spojení vycházejí ze standardního vedení jednotlivých linek a nezachycují aktuální uzavírky a výluky.