Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024


Níže uvedené informace vycházejí z právního stavu v době zveřejnění, tj. v září 2022. Dojde-li ke změnám příslušných právních norem, může dojít ke změně podmínek přijímacího řízení.

 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Základní informační leták (*.pdf)

Průvodce uchazeče (*.pdf)

Praktický průvodce školou (*.pdf)

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny celkem tři třídy – jedna třída osmiletého vzdělávání (přijato bude maximálně 30 uchazečů) a dvě třídy čtyřletého vzdělávání (přijato bude maximálně 60 uchazečů).

Kódy pro oba obory:
osmileté vzdělávání 79-41-K/81
čtyřleté vzdělávání 79-41-K/41

Další informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vypracovává a vyhodnocuje CZVV (CERMAT), najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Organizace jednotných přijímacích zkoušek zveřejněná MŠMT ZDE

Přípravné kurzy

Škola organizuje pro oba obory kurzy přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Zápis do přípravných kurzů bude možný od 7. 12. 2022, a to především v rámci dnů otevřených dveří.

Přípravné Kurzy 2023 – Informace

Dny otevřených dveří

V letošním školním roce se uskuteční v termínech 7. 12. 2022 a 11. 1. 2023, vždy od 16 do 18 hodin. Setkání s vedením školy proběhne ve školní restauraci v 16.30. Zápis do přípravných kurzů bude možný v učebně č. 5 již od 15.30.

Kritéria přijímacího řízení

Osmileté vzdělávání

Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testy z českého jazyka a matematiky jsou součástí jednotných testů, které zpracovává CZVV (CERMAT), testy z anglického jazyka vypracovává a vyhodnocuje škola.
Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka jsou ke stažení zde.

Zadání z předchozích let jsou ke stažení zde.

Hodnotící kritéria:

a) studijní průměr uchazeče v 1. pololetí 5. ročníku ze všech vyučovacích předmětů

maximum bodů: 10 (při průměru 1,00)

minimum bodů: 0 (při průměru 2,50 a více)

b) písemná přijímací zkouška z českého jazyka

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

c) písemná přijímací zkouška z matematiky

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

d) písemná přijímací zkouška z anglického jazyka

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

Celkem mohou uchazeči získat 160 bodů.
Přijímací zkoušky obsahově odpovídají RVP pro ZV.
Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu je ke stažení zde:
ve formátu *.odt
ve formátu *.pdf

Škola nekoná zkoušku z anglického jazyka v ukrajinském jazyce.

Způsob hodnocení osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR se řídí dle § 20 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb.

 Způsob hodnocení cizinců s tzv. dočasnou ochranou se řídí dle zákona č.67/2022 Sb.

Čtyřleté vzdělávání

Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které zpracovává CZVV (CERMAT).

Hodnotící kritéria:

a) studijní průměr uchazeče v 1. pololetí 9. ročníku ze všech vyučovacích předmětů

maximum bodů: 20 (při průměru 1,00)

minimum bodů: 0 (při průměru 2,50 a více)

b) písemný test z českého jazyka a literatury

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

c) písemný test z matematiky

maximum bodů: 50

nutný limit: minimálně 10

Celkem mohou uchazeči získat 120 bodů.
Přijímací zkoušky obsahově odpovídají RVP pro ZV.

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT.

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu je ke stažení zde:
ve formátu *.odt
ve formátu *.pdf

Způsob hodnocení osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR se řídí dle § 20 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb.

 Způsob hodnocení cizinců s tzv. dočasnou ochranou se řídí dle zákona č.67/2022 Sb.

Uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP u přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání, pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu. Doporučení ŠPZ dodané po 1. březnu tudíž nemůže být akceptováno a nebude k němu přihlíženo.

Termíny přijímacího řízení

Podání přihlášek

do 1. března 2023

Formulář přihlášky ke stažení zde.

Prosíme zákonné zástupce uchazečů, aby v případě, že vlastní datovou schránku fyzické osoby, vyplnili její ID do příslušné kolonky v přihlášce ke vzdělávání. Jestliže datovou schránu nemají, žádáme o prohlášení v přihlášce ke vzdělávání dle níže uvedeného vzoru: „nemám DS“.

Přijímací zkoušky

osmileté vzdělávání:

centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky i školou zpracovávané testy z anglického jazyka se konají společně

termíny vyhlašuje centrálně MŠMT

1. termín 17. dubna 2023
2. termín 18. dubna 2023
náhradní termíny 10. a 11. května 2023

čtyřleté vzdělávání:

centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky

termíny vyhlašuje centrálně MŠMT

1. termín 13. dubna 2023
2. termín 14. dubna 2023
náhradní termíny 10. a 11. května 2023

Kontakty

Budete-li chtít získat informace, jež jste nenalezli na stránkách školy, můžete se na nás obrátit telefonicky či mailem.

Vedení školy

telefon: 296 368 401

e-mail: info(zavinac)omska.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Irena Kuchynková

telefon: 296 368 411

e-mail: irena.kuchynkova(zavinac)omska.cz

Dopravní spojení

tramvaj

zastávka: Kubánské náměstí

linky: 4, 6, 7, 19, 22

autobus

zastávky: Slavia, Bělocerkevská, Murmanská

linky: 101, 124, 135, 136, 139, 150, 175, 213

Upozornění: Informace o dopravním spojení vycházejí ze standardního vedení jednotlivých linek a nezachycují aktuální uzavírky a výluky.

Možnost vyjádření k podkladům rozhodnutí

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Toto poučení bude obdobně jako poučení o možnosti nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1 Správního řádu součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.