ISIC

Základní informace o průkazech ISIC

Naše škola používá ISIC karty pro vstup do budovy a na vydávání obědů. Všichni studenti musí mít ISIC kartu, která nahrazuje školní průkaz,  používá se pro vstup do školní budovy a vyzvednutí oběda.

Toto opatření je zavedeno z důvodu zvýšení zabezpečení školy, zjednodušení a sjednocení identifikace studentů a zavedení elektronické třídní knihy.

Ostatní detailní informace a formuláře obdrží studenti od třídních profesorů.

Cena nového průkazu ISIC je 290,- Kč.

Cena prodloužení platnosti průkazu (revalidační známka) je 180,- Kč.  Pro použití průkazu pouze pro školní účely není nutno prodlužovat platnost.

Cena duplikátu (ztráta, poškození) 110,- Kč.

Od 18.9.2017 vyřizuje vše pí. hospodářka Jana Tenkrátová.

ISIC a GDPR

Vyjádření společnosti GTS ALIVE s.r.o.:

„Naše společnosti zpracovává velké množství osobních údajů, a proto jsme se na GDPR připravili ve značném předstihu. Již minulý rok jsme tedy vytvořili a se všemi školami uzavřeli úplně nové smlouvy, které jsou plně v souladu s nařízením GDPR. Kromě smluv jsme také od základu nově zformulovali žádosti o vydání průkazů, jejichž role je v ochraně osobních údajů i v informování držitelů průkazů klíčová. Tento rok dochází ještě k drobným změnám ve všech žádostech (hlavně v těch, které se týkají žadatelů mladších 16 let), které jsme konzultovali přímo s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Se všemi školami máme uzavřenu „Smlouvu o spolupráci při projektu ISIC školám“, jejíž nedílnou přílohou jsou „Smluvní ujednání a všeobecné obchodní podmínky“. V těchto podmínkách je detailně popsána problematika ochrany osobních údajů; celý dokument pak tedy plní roli smlouvy o zpracování osobních údajů. “

 

Radek Schich, Sales & HR Manager