ISIC

Základní informace o průkazech ISIC

Naše škola používá ISIC karty pro vstup do budovy a na vydávání obědů. Všichni studenti musí mít ISIC kartu, která nahrazuje školní průkaz,  používá se pro vstup do školní budovy a vyzvednutí oběda.

Toto opatření je zavedeno z důvodu zvýšení zabezpečení školy, zjednodušení a sjednocení identifikace studentů a zavedení elektronické třídní knihy.

Ostatní detailní informace a formuláře obdrží studenti od třídních profesorů.

Cena nového průkazu ISIC je 350,- Kč.

Cena prodloužení platnosti průkazu (revalidační známka) je 250,- Kč.  Pro použití průkazu pouze pro školní účely není nutno prodlužovat platnost.

Cena duplikátu (ztráta, poškození) 100- Kč.

S objednávkami a ztrátami se obracejte na pí. hospodářku Janu Tenkrátovou.